Thứ bảy, 20/01/2024

Những kỹ năng cần thiết của người làm tình nguyện

     Cùng với việc đóng góp cho cộng đồng, kinh nghiệm hoạt động tình nguyện là một cách tuyệt vời để giúp bản thân trở nên nổi bật. Nó cho thấy bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác, thể hiện các kỹ năng và lòng trắc ẩn. Có rất nhiều kỹ năng có thể khai phá khi bạn trở thành một tình nguyện viên.
     Kỹ năng tình nguyện là khả năng bạn có sẵn để giúp đỡ người khác một các hiệu quả và hỗ trợ một tổ chức. Các tình nguyện viên cần có khả năng phối hợp làm việc tốt với những người khác và có tinh thần làm việc mạnh mẽ. Là một tình nguyện viên, chính là bạn đang làm việc miễn phí, vì vậy bạn cần có các kỹ năng để duy trì động lực và tập trung vào nhiệm vụ hoặc dự án của mình.
     Cùng Fly To Sky Charity khám phá xem đâu là những kỹ năng cần thiết đối với người làm hoạt động tình nguyệt và những cách bạn có thể áp dụng để có thể đạt được hiệu quả cho dự án của mình.

  1. Kỹ năng làm việc nhóm, xem thêm tại: ĐÂY
  2. Kỹ năng giao tiếp, xem thêm tại: ĐÂY
  3. Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, xem thêm tại ĐÂY
  4. Kỹ năng khảo sát, đánh giá nhu cầu, xem thêm tại ĐÂY
  5. Kỹ năng huy động nguồn lực, xem thêm tại PHẦN 1 và PHẦN 2
  6. Kỹ năng quản lý thời gian, xem thêm tại: ĐÂY
  7. Kỹ năng lập kế hoạch, xem thêm tại: ĐÂY

Nguồn: Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC)

Quyên góp Liên hệ