Thứ hai, 15/01/2024

KỸ NĂNG TÌNH NGUYỆN 04 : KỸ NĂNG KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ NHU CẦU

     Khảo sát và đánh giá nhu cầu là một trong những kỹ năng quan trọng giúp tình nguyện viên nắm bắt nhanh chóng và kịp thời nhu cầu của địa phương và đối tượng được tình nguyện.

     Trong bài viết này, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia sẽ chia sẻ những phương pháp để khảo sát, đánh giá nhu cầu cho bạn trước khi bắt đầu tiến hành thực hiện một dự án tình nguyện.

Nguồn: Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC)

Quyên góp Liên hệ