Dự án sắp thực hiện

Chương trình Đổi sách lấy cây năm 2023

Chương trình Đổi sách lấy cây năm 2023 

THỜI GIAN CÒN LẠI

 • 00
  ngày
 • 00
  giờ
 • 00
  phút
 • 00
  giây

Thứ bảy, 06/05/2023

Nhóm từ thiện Fly To Sky mời tài trợ, hợp tác Chương trình Đổi sách lấy cây năm 2023

Nhóm từ thiện Fly To Sky mời tài trợ, hợp tác Chương trình Đổi sách lấy cây năm 2023 

THỜI GIAN CÒN LẠI

 • 00
  ngày
 • 00
  giờ
 • 00
  phút
 • 00
  giây

Thứ năm, 20/04/2023

Chương trình Tháng ba biên giới năm 2023 tại tỉnh Long An

Chương trình Tháng ba biên giới năm 2023 tại tỉnh Long An 

Chương trình đã kết thúc!

Thứ ba, 07/03/2023

Chương trình Tháng ba biên giới năm 2023

Chương trình Tháng ba biên giới năm 2023 

Chương trình đã kết thúc!

Thứ ba, 21/02/2023

Chiến dịch cộng đồng Tết chuyền tay năm 2023

Chiến dịch cộng đồng Tết chuyền tay năm 2023 

Chương trình đã kết thúc!

Chủ nhật, 15/01/2023

Chương trình “Cấy nền yêu thương”

Chương trình “Cấy nền yêu thương” 

Chương trình đã kết thúc!

Thứ năm, 05/01/2023

Kế hoạch triển khai Dự án “Tủ sách Bồ câu trắng” giai đoạn 2023 - 2025

Kế hoạch triển khai Dự án “Tủ sách Bồ câu trắng” giai đoạn 2023 - 2025 

THỜI GIAN CÒN LẠI

 • 00
  ngày
 • 00
  giờ
 • 00
  phút
 • 00
  giây

Thứ ba, 03/01/2023

Hệ sinh thái vì cộng đồng của Nhóm từ thiện Fly To Sky

Hệ sinh thái vì cộng đồng của Nhóm từ thiện Fly To Sky 

THỜI GIAN CÒN LẠI

 • 00
  ngày
 • 00
  giờ
 • 00
  phút
 • 00
  giây

Thứ hai, 31/01/2022

Chương trình "Màn hình chia sẻ - Screen Share"

Chương trình  

Chương trình đã kết thúc!

Thứ năm, 14/10/2021

Dự án đã thực hiện

Chiến dịch

Chiến dịch  

Thứ năm, 10/02/2022

Chương trình

Chương trình  

Thứ tư, 19/01/2022

04 hoạt động hưởng ứng Ngày hội Tình nguyện Quốc gia 2021

04 hoạt động hưởng ứng Ngày hội Tình nguyện Quốc gia 2021 

Thứ ba, 30/11/2021

Ngày 05/12 hàng năm được Liên Hiệp Quốc chọn là Ngày Tình nguyện Quốc tế. Đây là dịp để nâng cao vai trò của hoạt động tình nguyện đối với...

Quyên góp Liên hệ