Dự án sắp thực hiện

Nhóm từ thiện Fly To Sky mời tài trợ Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2024

Nhóm từ thiện Fly To Sky mời tài trợ Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2024 

THỜI GIAN CÒN LẠI

 • 00
  ngày
 • 00
  giờ
 • 00
  phút
 • 00
  giây

Thứ ba, 11/06/2024

Thông tin Chương trình Đổi sách lấy cây năm 2024

Thông tin Chương trình Đổi sách lấy cây năm 2024 

THỜI GIAN CÒN LẠI

 • 00
  ngày
 • 00
  giờ
 • 00
  phút
 • 00
  giây

Chủ nhật, 28/04/2024

Cuộc thi chia sẻ câu chuyện Tôi làm việc tốt năm 2024

Cuộc thi chia sẻ câu chuyện Tôi làm việc tốt năm 2024 

Chương trình đã kết thúc!

Thứ hai, 25/03/2024

Kế hoạch triển khai Dự án Fly+ Healthbox giai đoạn 2023 – 2025

Kế hoạch triển khai Dự án Fly+ Healthbox giai đoạn 2023 – 2025 

THỜI GIAN CÒN LẠI

 • 00
  ngày
 • 00
  giờ
 • 00
  phút
 • 00
  giây

Thứ năm, 15/06/2023

Kế hoạch triển khai Dự án “Tủ sách Bồ câu trắng” giai đoạn 2023 - 2025

Kế hoạch triển khai Dự án “Tủ sách Bồ câu trắng” giai đoạn 2023 - 2025 

THỜI GIAN CÒN LẠI

 • 00
  ngày
 • 00
  giờ
 • 00
  phút
 • 00
  giây

Thứ ba, 03/01/2023

Hệ sinh thái vì cộng đồng của Nhóm từ thiện Fly To Sky

Hệ sinh thái vì cộng đồng của Nhóm từ thiện Fly To Sky 

THỜI GIAN CÒN LẠI

 • 00
  ngày
 • 00
  giờ
 • 00
  phút
 • 00
  giây

Thứ hai, 31/01/2022

[CSLN] LỌC PHÈN CÙNG THÔN PLEI PÔNG & THÔN ĐOÀN KẾT - HUYỆN PHÚ THIỆN

[CSLN] LỌC PHÈN CÙNG THÔN PLEI PÔNG & THÔN ĐOÀN KẾT - HUYỆN PHÚ THIỆN 

Chương trình đã kết thúc!

Thứ sáu, 26/03/2021

Dự án đã thực hiện

Quyên góp Liên hệ