Công bố danh mục giới thiệu sơ lược các dự án, chương trình, chiến dịch tình nguyện trong Hệ sinh thái vì cộng đồng Nhóm từ thiện Fly To Sky giai đoạn 2021 - 2025

Công bố danh mục giới thiệu sơ lược các dự án, chương trình, chiến dịch tình nguyện trong Hệ sinh thái vì cộng đồng Nhóm từ thiện Fly To Sky giai đoạn 2021 - 2025 

Chủ nhật, 17/09/2023

Ngày 17/9/2023, Ban Chủ nhiệm Nhóm ban hành quyết định số 50-QĐ/BCN-23/FTS về việc công bố danh mục giới thiệu sơ lược các dự án, chương trình, chiến dịch tình...

Giới thiệu Dự án Chiến sĩ lọc nước

Giới thiệu Dự án Chiến sĩ lọc nước 

Thứ năm, 07/09/2023

Theo thống kê của WHO và UNICEF, mỗi ngày có khoảng 2,1 tỷ người vẫn thức dậy mỗi sáng mà không được tiếp cận với nước sạch. Điều này có...

Dự án Food Drive Vietnam

Dự án Food Drive Vietnam  

Thứ ba, 05/09/2023

Dự án “Food Drive Vietnam” do Nhóm từ thiện Fly To Sky Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phát triển từ năm 2022 nhằm hỗ trợ, chăm lo, đảm...

Giới thiệu Chương trình Tháng ba biên giới

Giới thiệu Chương trình Tháng ba biên giới 

Chủ nhật, 03/09/2023

Chương trình "Tháng ba biên giới" là hoạt động trong chuỗi các đợt tình nguyện lớn thường niên do Nhóm từ thiện Fly To Sky (thành viên Mạng lưới Tình...

Giới thiệu Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi

Giới thiệu Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi 

Chủ nhật, 03/09/2023

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là hoạt động trong chuỗi các đợt tình nguyện lớn thường niên do Nhóm từ thiện Fly To Sky (thành viên Mạng lưới...

Dự án Fly+ Healthbox

Dự án Fly+ Healthbox 

Chủ nhật, 03/09/2023

Dự án “Fly+ Healthbox” là dự án thuộc lĩnh vực y tế cộng đồng do Nhóm từ thiện Fly To Sky (thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, trực...

Giới thiệu Dự án Màn hình chia sẻ Screen Share

Giới thiệu Dự án Màn hình chia sẻ Screen Share 

Thứ sáu, 01/09/2023

Dự án “Màn hình chia sẻ” (Screen Share) là dự án thuộc lĩnh vực hỗ trợ giáo dục do Nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai từ năm 2021....

Giới thiệu Dự án Học bổng Cánh Chim Xanh

Giới thiệu Dự án Học bổng Cánh Chim Xanh 

Thứ sáu, 01/09/2023

Học bổng Cánh Chim Xanh là dự án hỗ trợ phát triển giáo dục do Nhóm từ thiện Fly To Sky phát triển từ tháng 8/2022 với mục đích hỗ...

Quyên góp Liên hệ