Chi nhánh TPHCM tuyển 03 thành viên chính thức mới đợt tháng 09 năm 2023

Chi nhánh TPHCM tuyển 03 thành viên chính thức mới đợt tháng 09 năm 2023 

Thứ bảy, 16/09/2023

Nhằm duy trì hoạt động của Nhóm cũng như đảm bảo cho các công việc của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chủ nhiệm Chi nhánh Thành phố...

Chi nhánh Gia Lai tuyển 06 thành viên chính thức ưu tiên xét tuyển từ Chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2023

Chi nhánh Gia Lai tuyển 06 thành viên chính thức ưu tiên xét tuyển từ Chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2023  

Thứ bảy, 09/09/2023

Ngày 09/9/2023, Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky Chi nhánh Gia Lai đã ký quyết định số 15-QĐ/BCN-23G/FTS về việc công nhận thành viên chính thức Chi...

Quyên góp Liên hệ