Thông tin liên hệ

NHÓM TỪ THIỆN FLY TO SKY (FLY TO SKY CHARITY ORGANIZATION)

Thành viên Trung tâm Tình nguyện Quốc gia

- Địa chỉ: 145/14/4 Thống Nhất, Phường Iakring, TP.Pleiku, Gia Lai

- Số điện thoại: 0935939446 - 0388895051

- Email: lienhe@flytoskycharity.vn

Thắc mắc - Góp ý

Quyên góp Liên hệ