Thông tin liên hệ

NHÓM TỪ THIỆN FLY TO SKY (FLY TO SKY CHARITY ORGANIZATION)

Thành viên các Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia
Trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

- Địa chỉ: 145/14/4 Thống Nhất, Phường Iakring, TP.Pleiku, Gia Lai

- Số điện thoại: 0935939446

- Email: lienhe@flytoskycharity.vn

Thắc mắc - Góp ý

Quyên góp Liên hệ