Dự án sắp thực hiện

Chiến dịch cộng đồng Tết chuyền tay năm 2024

Chiến dịch cộng đồng Tết chuyền tay năm 2024 

THỜI GIAN CÒN LẠI

 • 00
  ngày
 • 00
  giờ
 • 00
  phút
 • 00
  giây

Thứ ba, 30/01/2024

Kế hoạch triển khai Dự án Fly+ Healthbox giai đoạn 2023 – 2025

Kế hoạch triển khai Dự án Fly+ Healthbox giai đoạn 2023 – 2025 

THỜI GIAN CÒN LẠI

 • 00
  ngày
 • 00
  giờ
 • 00
  phút
 • 00
  giây

Thứ năm, 15/06/2023

Kế hoạch triển khai Dự án “Tủ sách Bồ câu trắng” giai đoạn 2023 - 2025

Kế hoạch triển khai Dự án “Tủ sách Bồ câu trắng” giai đoạn 2023 - 2025 

THỜI GIAN CÒN LẠI

 • 00
  ngày
 • 00
  giờ
 • 00
  phút
 • 00
  giây

Thứ ba, 03/01/2023

Hệ sinh thái vì cộng đồng của Nhóm từ thiện Fly To Sky

Hệ sinh thái vì cộng đồng của Nhóm từ thiện Fly To Sky 

THỜI GIAN CÒN LẠI

 • 00
  ngày
 • 00
  giờ
 • 00
  phút
 • 00
  giây

Thứ hai, 31/01/2022

Chương trình "Màn hình chia sẻ - Screen Share"

Chương trình  

Chương trình đã kết thúc!

Thứ năm, 14/10/2021

[CSLN] LỌC PHÈN CÙNG THÔN PLEI PÔNG & THÔN ĐOÀN KẾT - HUYỆN PHÚ THIỆN

[CSLN] LỌC PHÈN CÙNG THÔN PLEI PÔNG & THÔN ĐOÀN KẾT - HUYỆN PHÚ THIỆN 

Chương trình đã kết thúc!

Thứ sáu, 26/03/2021

Dự án đã thực hiện

Quyên góp Liên hệ