Chia sẻ kinh nghiệm gây quỹ

Chia sẻ kinh nghiệm gây quỹ 

Thứ năm, 25/11/2021

Để hoạt động, các hội nhóm, dự án xã hội cần tìm kiếm và đảm bảo được nguồn tài trợ để giúp duy trì và phát triển hoạt động. Với...

Lý do bạn nên tham gia hoạt động tình nguyện

Lý do bạn nên tham gia hoạt động tình nguyện 

Thứ hai, 01/11/2021

Tình nguyện là một hoạt động đầy ý nghĩa có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng và xã hội. Nhưng bạn có biết rằng tình nguyện cũng mang lại...

Quyên góp Liên hệ