Chi nhánh Gia Lai thông báo ưu tiên tuyển thành viên chính thức đối với tình nguyện viên chương trình "Đổi sách lấy cây" 2021

Chi nhánh Gia Lai thông báo ưu tiên tuyển thành viên chính thức đối với tình nguyện viên chương trình  

Chủ nhật, 27/06/2021

Chi nhánh Gia Lai thông báo ưu tiên tuyển thành viên chính thức đối với tình nguyện viên chương trình "Đổi sách lấy cây" 2021

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tuyển 01 Phó Chủ nhiệm Chi nhánh

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tuyển 01 Phó Chủ nhiệm Chi nhánh 

Thứ sáu, 11/06/2021

(Trích Thông báo số 20-TB/VP-21H/FTS, ngày 11/06/2021 của Văn phòng Ban Chủ nhiệm Chi nhánh)

Chương trình "Đổi sách lấy cây" 2021 tuyển tình nguyện viên

Chương trình  

Thứ tư, 28/04/2021

Chương trình “Đổi sách lấy cây” được Nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức hằng năm kể từ 2019, dưới sự bảo trợ của Trung tâm Tình nguyện Quốc...

Quyên góp Liên hệ