Thứ năm, 18/01/2024

KỸ NĂNG TÌNH NGUYỆN 06: KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN

     Khi trở thành một tình nguyện viên, bạn cần lập kế hoạch làm việc cụ thể và học cách sử dụng thời gian hiệu quả để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao. Có nhiều cách thức bạn có thể áp dụng để quản lý tốt thời gian.

     Trong bài viết này, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia sẽ chia sẻ những phương pháp để giúp các tình nguyện viên có thể quản lý thời gian hiệu quả khi thực hiện các dự án tình nguyện. 

Nguồn: Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC)

Quyên góp Liên hệ