Thứ ba, 16/01/2024

KỸ NĂNG TÌNH NGUYỆN 05: KỸ NĂNG HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC (GÂY QUỸ, VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ) (PHẦN I)

     Trong hoạt động tình nguyện cần có nguồn tài trợ để các hoạt động có thể được triển khai. Hiện nay, rất ít hoạt động tình nguyện có thể được triển khai mà không có nguồn kinh phí. Thậm chí khi hoạt động tình nguyện được tiến hành tại một địa phương nhằm trợ giúp những người dân thì cũng cần có kinh phí. Nhiều hoạt động tình nguyện cần được tài trợ bởi ít nhất một cơ quan hay tổ chức bên ngoài. Có rất nhiều cách để tìm kiếm và vận động tài trợ và tình nguyện viên cần có kỹ năng vận động tài trợ. Công việc này bao gồm việc huy động các nhà tài trợ, xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị các nhà tài trợ, tổ chức cuộc gặp với các đối tác tiềm năng, v.v…

     Trong bài viết này, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia sẽ chia sẻ những phương pháp cho các tình nguyện viên để huy động nguồn lực trước khi bắt đầu tiến hành thực hiện một dự án tình nguyện.

Nguồn: Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC)

Quyên góp Liên hệ