Thứ bảy, 13/01/2024

KỸ NĂNG TÌNH NGUYỆN 02: KỸ NĂNG GIAO TIẾP

     Bên cạnh kỹ năng làm việc nhóm được đề cập trong bài viết trước, kỹ năng giao tiếp cũng vô cùng quan trọng đối với các tình nguyện viên vì bạn sẽ có khả năng làm việc khắn khít với các tình nguyện viên khác và cả những người mà bạn sẽ phục vụ. 
     Ví dụ, nếu bạn tình nguyện làm gia sư, bạn cần có khả năng hướng dẫn rõ ràng cho học sinh của mình. Tương tự như vậy, nếu bạn lãnh đạo một nhóm tình nguyện viên, bạn cần có khả năng truyền đạt các lịch trình tình nguyện, kế hoạch dự án và những thông tin khác.
     Trong bài viết này, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia sẽ chia sẻ và giúp bạn đạt hiệu quả trong các cuộc hội thoại thông qua kỹ năng giao tiếp.

Nguồn: Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC)

Quyên góp Liên hệ