Thứ sáu, 19/01/2024

KỸ NĂNG TÌNH NGUYỆN 07: KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH

     Xác định mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình, lên kế hoạch chi tiết một cách khoa học, hợp ý nhất, phải đảm bảo tính khả thi khi triển khai hoạt động tình nguyện là điều cần thiết trong công tác tổ chức, triển khai hoạt động tình nguyện. 

     Trong bài viết này, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia sẽ chia sẻ những phương pháp để giúp các tình nguyện viên lập kế hoạch khi thực hiện các dự án tình nguyện. 

Nguồn: Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC)

Quyên góp Liên hệ