Thứ tư, 17/01/2024

KỸ NĂNG TÌNH NGUYỆN 05: KỸ NĂNG HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC (PHẦN 2)

     Bên cạnh các bước tiến hành trong quá trình huy động nguồn lực khi thực hiện hoạt động tình nguyện được chia sẻ trong bài viết trước. Trong phần 2 này, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia sẽ chia sẻ cho các tình nguyện viên một số hình thức huy động nguồn lực hiệu quả, và phổ biến và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số.

     Xem thêm về kỹ năng huy động nguồn lực tại: ĐÂY

Nguồn: Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC)

Quyên góp Liên hệ