Thứ tư, 01/11/2023

Tham gia hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử yêu nước của dân tộc Việt Nam “Việt Nam trong tôi là” năm 2023

Căn cứ công văn số 2194 -CV/TWĐTN-VP, ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử yêu nước của dân tộc Việt Nam “Việt Nam trong tôi là” năm 2023;

Nhằm bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, tuyên truyền về những giá trị truyền thống quý báu của con người Việt Nam từ góc nhìn của thế hệ trẻ, Ban Chủ nhiệm Nhóm trân trọng kính mời các thành viên, tình nguyện viên thuộc các cấp Nhóm tham gia hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử yêu nước của dân tộc Việt Nam “Việt Nam trong tôi là” năm 2023, với thông tin cụ thể như sau:

  1. Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 26/10 đến hết ngày 23/11/2023.
  2. Thời gian bình chọn cho các tác phẩm dự thi: Từ ngày 02/11 đến hết ngày 30/11/2023 (Bình chọn theo tuần).
  3. Đối tượng dự thi: là cá nhân hoặc nhóm tác giả mang quốc tịch Việt Nam, đang học tập, lao động, sinh sống trong và ngoài nước, có độ tuổi không quá 35 (tính tới thời điểm tham gia cuộc thi).
  4. Nội dung tác phẩm dự thi: giới thiệu về lịch sử, văn hóa Việt Nam; truyền thống văn hóa của các địa phương, dân tộc; giới thiệu về các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của các dân tộc đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam: quá trình hình thành, lịch sử phát triển, công tác giữ gìn và bảo tồn trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
  5. Hình thức dự thi: Tại vòng bình chọn, mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả xây dựng một bài viết về chủ đề nêu trên (dung lượng không quá 1.200 từ/bài viết), khuyến khích các tác phẩm được thể hiện dưới hình thức megastory, storytelling…

Hằng tuần (từ 2 - 30.11.2023), các tác phẩm dự thi được đăng tải lên website của chương trình để tiến hành bình chọn trực tuyến. Kết thúc mỗi tuần, 1 bài viết có tổng điểm bình chọn trực tuyến cao nhất và 1 bài viết được hội đồng chuyên môn thẩm định tốt nhất tuần sẽ được trao giải tuần.

Xem chi tiết về thể lệ, cách thức dự thi, hình thức nộp bài và bình chọn tại ĐÂY

Mọi chi tiết hoặc cần hỗ trợ xin liên hệ chị Trần Nhật Vi – Thành viên Ban Chủ nhiệm Nhóm, Chánh Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm, SĐT: 0816202185, địa chỉ email: nhatvi@flytoskycharity.vn./.

Trân trọng thông báo./.

Văn Hiếu | Văn phòng Ban Chủ nhiệm Chi nhánh Gia Lai

Quyên góp Liên hệ