Thứ năm, 08/02/2024

Giới thiệu buổi chia sẻ LibraryTalk – Giải đáp từ A đến Z về Thư viện tư nhân

      Thực hiện Chương trình Công tác tổ chức, quản lý các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng bền vững của Nhóm từ thiện Fly To Sky năm 2024; 
      Nhằm hiện thực hóa mục tiêu hỗ trợ phát triển giáo dục, văn hóa đọc và phát triển Dự án “Tủ sách Bồ câu trắng” ban hành theo Kế hoạch số 01-KH/BCN-23/FTS, ngày 03/01/2023 của Ban Chủ nhiệm Nhóm về việc “Dự án “Tủ sách Bồ câu trắng” giai đoạn 2023 – 2025”. Ban Chủ nhiệm Nhóm xin trân trọng giới thiệu buổi chia sẻ “LibraryTalk – Giải đáp từ A – Z về Thư viện tư nhân” để thành viên các cấp, đội ngũ cán bộ quản lý, thành viên đang tham gia thực hiện Dự án Tủ sách Bồ câu trắng và đội ngũ cán bộ quản lý các cấp quan tâm có thể tham gia, cụ thể như sau:

 1. Đơn vị tổ chức: Local Bookable .
 2. Thời gian tổ chức: Vào lúc 20h30, ngày 18/02/2024 (tức ngày mùng 09 Tết âm lịch)
 3. Hình thức tham gia: Trực tuyến, miễn phí.
 4. Đối tượng tham gia: 

  - Những bạn đã và đang vận hành thư viện tư nhân, thư viện cộng đồng: Buổi chia sẻ sẽ là cơ hội để bạn học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, cập nhật những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực thư viện và giao lưu, kết nối với cộng đồng những người cùng đam mê.

  - Những bạn đang ấp ủ ý định mở thư viện tư nhân: Buổi chia sẻ sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về cách thức thành lập thư viện, thủ tục pháp lý, kinh nghiệm vận hành và phát triển thư viện hiệu quả.

  - Các bạn tình nguyện viên tại thư viện: Buổi chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của người tình nguyện viên tại thư viện, đồng thời trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết để phục vụ bạn đọc tốt hơn.

  - Những ai quan tâm đến mô hình thư viện tư nhân: Buổi chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mô hình thư viện tư nhân, vai trò và tầm quan trọng của thư viện trong cộng đồng.

 5. Đăng ký tham gia: https://263.org.vn/onQAA.

      Thừa lệnh Ban Chủ nhiệm Nhóm, Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm trân trọng giới thiệu giới thiệu buổi chia sẻ “LibraryTalk – Giải đáp từ A – Z về Thư viện tư nhân”. Kính mời các Ban, Đội, Đơn vị trực thuộc, các thành viên, tình nguyện viên quan tâm có thể đăng ký tham gia.

      Trân trọng Thông báo./.

Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm

Quyên góp Liên hệ