Chủ nhật, 21/04/2024

Phòng Truyền thông (Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm) tuyển thành viên chính thức (tình nguyện viên dài hạn) Đợt 1 năm 2024

Thực hiện Chương trình Công tác tổ chức, quản lý các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng bền vững của Nhóm từ thiện Fly To Sky năm 2024; Căn cứ Quyết định số 11-QĐ/BCN-22/FTS, ngày 06/01/2022 của Ban Chủ nhiệm Nhóm về việc ban hành Quy chế về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền lợi, trách nhiệm và quy trình tuyển dụng thành viên chính thức, tình nguyện viên Nhóm từ thiện Fly To Sky; Kế hoạch số 07-KH/BCN-24/FTS, ngày 26/3/2024 của Ban Chủ nhiệm Nhóm về việc tuyển thành viên (tình nguyện viên dài hạn) hoạt động tại các Ban, Đội, Đơn vị thuộc Nhóm từ thiện Fly To Sky (Cấp Tổng) năm 2024

Nhằm đảm công tác nhân sự, Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky thông báo tuyển thành viên chính thức (tình nguyện viên dài hạn) Phòng Truyền thông (Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm) – Đợt 1 năm 2024, cụ thể như sau:

1. Mã đợt tuyển: Tuyển thành viên (tình nguyện viên dài hạn) hoạt động tại các Ban, Đội, Đơn vị thuộc Nhóm từ thiện Fly To Sky (Cấp Tổng) năm 2024 (FTS-TT24A).

2. Vị trí, chỉ tiêu: Thành viên chính thức (tình nguyện viên dài hạn) Phòng Truyền thông (Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm) phụ trách 03 mảng:

- Mảng Thiết kế (Mô tả công việc - Đây)

- Mảng Digital Marketing (Mô tả công việc - Đây)

- Mảng Quay phim, chụp ảnh (Mô tả công việc - Đây)

3. Thời gian nhận đăng ký: Từ ngày 21/4/2024 đến khi đủ số lượng.

4. Đối tượng: Không giới hạn; Là công dân Việt Nam, có khả năng, điều kiện tham gia hoạt động, đáp ứng các nhiệm vụ cụ thể của vị trí tuyển.

Các đối tượng được ưu tiên tuyển:

a. Người dân tộc thiểu số, khuyết tật, mồ côi, diện yếu thế trong xã hội, con liệt sỹ, con thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động.

b. Gia đình thuộc hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình vừa thoát nghèo, gia đình bần nông, gia đình ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

c. Là học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt, vươn lên trong cuộc sống, vượt khó học giỏi, tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, xã hội.

d. Đã và đang là tình nguyện viên ngắn hạn tại các hoạt động, chương trình, chiến dịch, dự án tình nguyện vì cộng đồng do các cấp Nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức, đồng tổ chức, phối hợp từ năm 2018 đến nay.

e. Đã và đang là tình nguyện viên tại các tổ chức, câu lạc bộ, đội, nhóm, công ty, cộng đồng, tổ chức đối tác của Nhóm từ thiện Fly To Sky các cấp.

5. Quy trình: 

- Vòng 1 – Điền đơn đăng kí hoặc nộp CV (Trực tuyến).

- Vòng 2 – Phỏng vấn (Trực tuyến).

- Vòng 3 –Trải nghiệm & Thử việc (Trực tuyến hoặc trực tiếp).

* Đối với các ứng viên thuộc diện ưu tiên theo mục 4 của Thông báo này tùy thuộc vào tình hình thực tế sẽ được xem xét miễn hoặc giảm nội dung tại quy trình tuyển dụng này.

6. Các vị trí, mô tả công việc, chỉ tiêu tuyển dụng, quyền lợi, yêu cầu: Có văn bản chi tiết đính kèm.

Cách thức đăng ký: Nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại ĐÂY

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

PHÒNG NHÂN SỰ (VĂN PHÒNG BAN CHỦ NHIỆM NHÓM TỪ THIỆN FLY TO SKY)

Email: tinhnguyen@flytoskycharity.vn.

SĐT: 0935.558.045 (Bùi Trần Phương Uyên)

Trân trọng thông báo./.

 

Quyên góp Liên hệ