Thứ năm, 06/01/2022

Mẫu hồ sơ đăng kí thành viên chính thức (tình nguyện viên dài hạn) năm 2022

Thực hiện Công văn số 57-CV/BCN-21/FTS, ngày 24 tháng 04 năm 2021 của Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky

Căn cứ Quyết định số 11-QĐ/BCN-22/FTS, ngày 06/01/2022 của Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky về việc ban hành Quy chế về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền lợi, trách nhiệm và quy trình tuyển dụng thành viên chính thức, tình nguyện viên Nhóm từ thiện Fly To Sky;

Căn cứ Quyết định số 12-QĐ/BCN-22/FTS, ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky về việc ban hành mẫu Đơn đăng kí, lý lịch thành viên chính thức và mẫu đơn đăng kí tình nguyện viên Nhóm từ thiện Fly To Sky.

Kể từ ngày 25/04/2021 việc tuyển thành viên chính thức ngoài các đợt tuyển chính lớn trong năm thì Nhóm, Chi nhánh vẫn luôn tuyển các tình nguyện viên dài hạn (thành viên chính thức) theo hình thức nộp hồ sơ trực tuyến để tạo cơ hội cho các bạn có mong muốn tham gia mà chưa thể tham gia vào các đợt tuyển lớn được. Việc duyệt hồ sơ sẽ theo quy trình, sau khi nhận Hồ sơ phía Nhóm sẽ liên lạc với ứng viên để thông báo và trao đổi thêm một số yêu cầu về công việc.

STT Biểu mẫu Link
1 Mẫu Lý lịch thành viên chính thức (tình nguyện viên dài hạn) MẪU LÝ LỊCH TVCT 2022
2 Mẫu Đơn đăng kí thành viên chính thức (tình nguyện viên dài hạn) MẪU ĐƠN ĐĂNG KÍ TVCT2022

 

- Xem chi tiết Quy chế về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền lợi, trách nhiệm và quy trình tuyển dụng thành viên chính thức, tình nguyện viên Nhóm từ thiện Fly To Sky - Tại đây

- Lưu ý: Có thể làm online hoặc in và điền nhưng bắt buộc phải có chữ ký thật và ảnh thẻ thật.

Thông tin chi tiết hoặc cần giải đáp vui lòng gửi về email tinhnguyen@flytoskycharity.vn

VĂN PHÒNG BAN CHỦ NHIỆM NHÓM

Quyên góp Liên hệ