Thứ sáu, 02/09/2022

Mô tả công việc và yêu cầu đối với thành viên chính thức mảng Đối ngoại

I. Về Nhóm từ thiện Fly To Sky:

- Nhóm từ thiện Fly To Sky là một tổ chức thiện nguyện xã hội, hoạt động phi lợi nhuận, được khởi xướng vào năm 2018 bởi bạn trẻ Lê Văn Phúc – Cá nhân trẻ tuổi nhất nước nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2019 – khi đó mới 17 tuổi. Hoạt động với 02 chi nhánh tại Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh;

- Là thành viên các Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia  (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) theo Quyết định số 71/QĐ-VVC, ngày 04/12/2020 và Quyết định số 02/QĐ-VVC, ngày 02/1/2021 của Giám đốc Trung tâm.

- Fly To Sky hành động vì một Việt Nam tương lai 05 KHÔNG: không thiếu nước sạch - vệ sinh, không thiếu chăm sóc y tế cơ bản, không thiếu sinh kế, không thiếu giáo dục phổ thông, không thiếu sự hành động mỗi ngày để bảo vệ môi trường.

- Fly To Sky luôn nỗ lực để thực hiện các dự án, chương trình, chiến dịch phụng sự cộng đồng ở 5 lĩnh vực chính: văn hóa – giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ kinh tế, an sinh xã hội và năng lượng sạch – môi trường bền vững nhằm hướng đến 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (17 SDGs).

II. Mô tả công việc các Mảng:

1. Thành viên Tổ chức hoạt động gây quỹ

a. Mô tả công việc:

- Thiết kế, lên kế hoạch, điều phối và thực hiện các sự kiện gây quỹ trực tuyến / trực tiếp.

- Tìm kiếm các nhà tài trợ tiềm năng cho sự kiện gây quỹ bao gồm tìm địa điểm, quyên góp xổ số / đấu giá, hỗ trợ thường xuyên, v.v.

- Phối hợp chặt chẽ với mảng Truyền thông để truyền thông hiệu quả tất cả các sự kiện gây quỹ trực tuyến và trực tiếp.

- Thu hút các nhà tài trợ dài hạn và mạnh thường quân trong các sự kiện gây quỹ.

- Quản lý công tác tiếp nhận tài chính của các sự kiện gây quỹ, phối hợp cùng Tiểu ban Tài chính - Kế toán báo cáo quyết toán minh bạch đến Ban Chủ nhiệm các cấp.

- Đóng góp ý tưởng và phản hồi cho sự phát triển cho các dự án và hoạt động truyền thông và gây quỹ mới.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công trực tiếp từ Trưởng Ban Đối ngoại và Kế hoạch tổng hợp/Trưởng Tiểu ban Đối ngoại và Ban Chủ nhiệm các cấp.

b. Yêu cầu của Mảng:

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm gây quỹ tại các CLB, Đội, Nhóm từ thiện, tổ chức cộng đồng, phi lợi nhuận.

- Nếu đã có trải nghiệm thực tế điều phối, quản lý hoặc làm việc tại các sự kiện là một lợi thế.

- Sáng tạo nhưng đảm bảo tính khả thi khi xây dựng ý tưởng tổ chức sự kiện.

- Nếu có kiến thức, kinh nghiệm về tổ chức các sự kiện gây quỹ lớn và hiệu quả là lợi thế.

 

2. Thành viên mảng Đối ngoại tổng hợp

a. Mô tả công việc:

- Tìm kiếm, kết nối và duy trì các mối quan hệ với các đối tác tiềm năng, nhà tài trợ, và tổ chức cộng đồng.

- Đại diện cho Nhóm tham gia, trình bày tại các sự kiện kết nối NPOs / NGOs, các sự kiện được phân công; gặp mặt, thỏa thuận, hợp tác hoặc các công tác khác liên quan tới đối ngoại.

- Liên hệ với các nhà tài trợ tiềm năng (cá nhân, hiệp hội, tổ chức, công ty hoặc tập đoàn) để giới thiệu và trình bày nhu cầu tài trợ.

- Chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển mạng lưới đối tác, quan hệ đối tác hiệu quả và cơ hội tài trợ mới;

- Chịu trách nhiệm về lên ý tưởng, mở rộng, duy trì, phát triển mối quan hệ với các người nổi tiếng, đại sứ, người của công chúng, người có sức ảnh hưởng cộng đồng để hợp tác với Nhóm, Chi nhánh, Dự án.

- Quản lý công tác đối ngoại của các dự án, chương trình, chiến dịch chung của Nhóm, Chi nhánh, liên đơn vị;

- Phối hợp cùng các Ban, Đội, Đơn vị phụ trách các dự án, chương trình, chiến dịch trực thuộc để hỗ trợ công tác đối ngoại cho các dự án, chương trình, chiến dịch thuộc Ban, Đội, Đơn vị trực thuộc Nhóm.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công trực tiếp từ Trưởng Ban Đối ngoại và Kế hoạch tổng hợp/Trưởng Tiểu ban Đối ngoại và Ban Chủ nhiệm các cấp.

b. Yêu cầu của Mảng: 

- Hoạt bát, năng động, sáng tạo.

- Ưu tiên có khả năng thuyết trình, tự tin nói chuyện trước đám đông.

- Có khả năng chịu được khối lượng công việc và áp lực lớn.

 

3. Thành viên Mảng Tổng hợp dữ liệu và chăm sóc đối tác

a. Mô tả công việc:

- Thu thập, tổng hợp, quản lý dữ liệu đối ngoại, thông tin nhà tài trợ, đơn vị đồng hành, đối tác của các dự án, chương trình, chiến dịch của Nhóm, Chi nhánh, liên đơn vị;

- Đề xuất, tham mưu và phối hợp cùng các đơn vị có liên quan để đảm bảo quyền lợi nhà tài trợ cho từng chương trình, chiến dịch, dự án.

- Tri ân, giữ mối liên lạc với các đối tác, nhà tài trợ của Nhóm; Cập nhật thông tin cho các nhà tài trợ về tiến độ và kết quả dự án một cách kịp thời.

- Tổng hợp, báo cáo công tác đối ngoại, gây quỹ và công tác chăm sóc, quyền lợi nhà tài trợ theo tháng.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công trực tiếp từ Trưởng Ban Đối ngoại và Kế hoạch tổng hợp/Trưởng Tiểu ban Đối ngoại và Ban Chủ nhiệm các cấp.

b. Yêu cầu của Mảng:

-  Ưu tiên đã có kinh nghiệm gây quỹ tại các CLB, Đội, Nhóm từ thiện, tổ chức cộng đồng, phi lợi nhuận.

 

4. Thành viên Mảng Xây dựng kế hoạch

a. Mô tả công việc:

- Xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng, tổ chức các chương trình, hoạt động của Nhóm.

- Thiết kế và cập nhật hồ sơ năng lực của Nhóm để sử dụng trong cuộc họp, trao đổi để giới thiệu với các nhà tài trợ, đối tác.

- Chuẩn bị bài thuyết trình và tài liệu tóm tắt cho các cuộc họp với các nhà tài trợ.

- Chuẩn bị đề xuất và báo cáo cho các nhà tài trợ.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công trực tiếp từ Trưởng Ban Đối ngoại và Kế hoạch tổng hợp/Trưởng Tiểu ban Đối ngoại và Ban Chủ nhiệm các cấp.

b. Yêu cầu của Mảng:

- Có khả năng thiết kế hồ sơ năng lực là một lợi thế.

- Có ý tưởng sáng tạo, biết nhiều mô hình tình nguyện hiệu quả.

- Có trăn trở với một cộng đồng nào đó nhất định và có hiểu biết về SDGs và từ thiện phát triển là một lợi thế.

 

5. Thành viên Mảng Kết nối nội bộ & Quản lý cơ sở

a. Mô tả công việc:

- Tổ chức các chương trình, sự kiện để kết nối thành viên, tình nguyện viên của Ban và kết nối Ban với các Ban cùng nhiệm vụ tại các Chi nhánh.

- Hỗ trợ lãnh đạo Ban trong việc kết nối, công tác triển khai nhiệm vụ giữa các mảng trong Ban.

- Tổ chức các cuộc họp, nhắc nhở tham gia họp Ban, các mảng trong Ban, các đội hình có liên quan.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công trực tiếp từ Trưởng Ban Đối ngoại và Kế hoạch tổng hợp/Trưởng Tiểu ban Đối ngoại và Ban Chủ nhiệm các cấp.

b. Yêu cầu của Mảng:

- Ưu tiên có thể phụ trách kiêm nhiệm các mảng khác trong Ban.

- Có khả năng kết nối nhân sự nội bộ.

 

III. Yêu cầu chung:

- Cam kết tham gia thành viên chính thức tối thiểu 06 tháng trở lên, tại cấp Tổng tối thiểu 01 năm trở lên;

- Yêu thích công tác đối ngoại, hoạt bát, tự tin nói chuyện trước đám đông.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm đối ngoại tại các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, quỹ từ thiện, quỹ cộng đồng.

- Linh hoạt chủ động trong thời gian và tự sắp xếp được lịch trình, công việc.

- Có quỹ thời gian phù hợp với tính chất công việc; Có thể dành tối thiểu 01 tiếng mỗi ngày cho việc triển khai các nhiệm vụ được giao; Ưu tiên học sinh, sinh viên có quỹ thời gian rãnh lớn.

- Nhiệt tình, trung thực, cầu toàn và cẩn trọng trong công việc.

- Có tinh thần tình nguyện cao, ham học hỏi, chủ động với nhiệm vụ được phân công.

- Có khả năng chịu áp lực, thực hiện nhiều nhiệm vụ thúc đẩy quá trình phụng sự cộng đồng nhanh, hiệu quả.

- Đảm bao tính kỉ luật về thời gian, nội quy; Có sự cam kết cao với các hoạt động tình nguyện mà mình tham gia; Chịu trách nhiệm cho những hành động của mình.

 

IV. Quyền lợi chung:

- Được cung cấp tài khoản vận hành nội bộ (sử dụng trên app và website) sử dụng để tạo việc, nhận việc, tạo checklist, nhận văn bản, trình duyệt,...; Nếu là cán bộ quản lý cấp trưởng/phó sẽ được cấp tài khoản email công cá nhân sử dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Được cấp Giấy chứng nhận hoặc Giấy xác nhận tham gia hoạt động tình nguyện của Ban Chủ nhiệm các cấp và Trung tâm Tình nguyện Quốc gia khi hoàn thành tốt các nhiệm vụ; Được đề nghị khen thưởng khi có thành tích, đóng góp xuất sắc cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; Được xem xét đề nghị xét công nhận danh hiệu “Tình nguyên viên xuất sắc của năm”.

- Được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Nhóm và phong trào tình nguyện tại Nhóm;

- Được cung cấp tài khoản sử dụng App và Website hệ thống làm việc nội bộ; Đối với cán bộ quản lý sẽ được cấp Email công dùng riêng.

- Được tham gia tình nguyện, ứng cử tham gia Ban Tổ chức tất cả các hoạt động do các cấp Nhóm tổ chức mà không cần phải tham gia phỏng vấn tình nguyện viên.

- Được tham gia, giới thiệu tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tình nguyện, công tác Nhóm và phong trào tình nguyện vì cộng đồng do các tổ chức, cơ quan và các cấp Nhóm Nhóm tổ chức; Được xem xét tham gia các chương trình tình nguyện viên quốc gia, quốc tế trong và ngoài Nhóm (khi đáp ứng yêu cầu của chương trình và tổ chức Nhóm).

- Được ứng cử, đề cử vào các chức vụ cán bộ quản lý của các cấp Nhóm.

- Mở rộng mối quan hệ của bản thân và cải thiện các kỹ năng mềm như: Quản lý, lãnh đạo, làm việc nhóm, giao tiếp và thiết lập quan hệ, đàm phán, giải quyết vấn đề phức tạp,...

 

V. Ví trí hoạt động: Thành viên mảng Đối ngoại có thể hoạt động tại Ban Đối ngoại và Kế hoạch tổng hợp các Chi nhánh (Chi nhánh Gia Lai, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) hoặc Tiểu ban Đối ngoại (Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm) ở Tổng hoặc Thành viên phụ trách Đối ngoại tại các Dự án, Đội Tình nguyện viên Dự án, Ban Quản lý các Dự án khi có chỉ tiêu tuyển.

 

VI. Cách thức đăng ký: Nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại ĐÂY

 

Mọi thông tin chi tiết về hoạt động tổ chức, cần tư vấn và hỏi đáp về công tác đăng kí tham gia thành viên chính thức xin vui lòng liên hệ:

- Email giải đáp về công tác tuyển dụng tại Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: tphcm@flytoskycharity.vn.

- Email giải đáp về công tác tuyển dụng tại Chi nhánh Gia Lai: gialai@flytoskycharity.vn.

- Email giải đáp về công tác tuyển dụng tại cấp Tổng: tinhnguyen@flytoskycharity.vn.

Quyên góp Liên hệ