Thứ năm, 03/03/2022

Báo cáo tình hình Chương trình "Xuân sum vầy - Vé chuyền tay" năm 2022

Ngày 19/11/2021, Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky ban hành kế hoạch số 94-KH/BCN-21/FTS về việc tổ chức triển khai Chương trình “Xuân sum vầy – Vé chuyền tay" nhằm đồng hành, chăm lo và hỗ trợ người dân, thanh niên công nhân, người lao động xa nhà, người dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Chương trình công bố và kêu gọi, vận động nguồn lực từ ngày 01/12/2021 tuy nhiên chương trình đã không thể tổ chức triển khai trao tặng vé theo mục tiêu ban đầu do không đủ kinh phí tổ chức (Tổng cộng giá trị hiện kim thu được qua các tài khoản, ví điện tử công bố là 2,048,000đ) 

Về danh sách ủng hộ xin xem tại: https://bit.ly/taichinhXSVVCT2022

Quyên góp Liên hệ