Thứ bảy, 24/09/2022

Võ Vĩnh Khang - Phó Tổng Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky

GIỚI THIỆU NHÂN SỰ BỔ NHIỆM MỚI

Võ Vĩnh Khang

Phó Tổng Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky

1. Họ và tên: Võ Vĩnh Khang

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 13/09/2004 

4. Đơn vị học tập – Công tác: Sinh viên, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)

5. Chức vụ: Phó Tổng Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky

6. Quá trình tham gia:

- Tháng 05/2019 - Trở thành thành viên chính thức (tình nguyện viên dài hạn) Nhóm từ thiện Fly To Sky, tham gia Ban Hậu cần và được phân giữ nhiệm vụ Thành viên Ban.

- Tháng 02/2020 - Được Ban Chủ nhiệm Nhóm bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Ban Nhân sự kiêm Thư ký Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky.

- Tháng 09/2020 - Ban Chủ nhiệm Nhóm phân luân chuyển về Chi nhánh Gia Lai và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Nhân sự Chi nhánh Gia Lai và sau đó bổ nhiệm Quyền Phó Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky Chi nhánh Gia Lai.

- Tháng 12/2020 - Ban Chủ nhiệm Nhóm bổ nhiệm chính thức chức vụ Phó Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky Chi nhánh Gia Lai.

- Tháng 04-06/2021 - Thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Chi nhánh Gia Lai và tiếp tục được phân công về cơ sở để học hỏi, bổ nhiệm giữ các chức vụ Phó Ban Nhân sự Chi nhánh Gia Lai, Chánh Văn phòng Nhóm từ thiện Fly To Sky Chi nhánh Gia Lai.

- Tháng 08/2021 - Ban Chủ nhiệm Nhóm đã miễn nhiệm các nhiệm vụ tại Chi nhánh và luân chuyển về Ban Chủ nhiệm Nhóm, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky, phụ trách quản lý các hoạt động của Chi nhánh Gia Lai.

- Tháng 04/2022 - Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky, Ban Chủ nhiệm Nhóm đã luân chuyển về Ban Quản lý các Dự án cấp Tổng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Ban Quản lý các Dự án cấp tổng Nhóm từ thiện Fly To Sky (Để sắp xếp thời gian chuẩn bị tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022).

- Tháng 09/2022 - Ban Chủ nhiệm Nhóm đã bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky, phụ trách quản lý các hoạt động của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Quá trình hoạt động tại Nhóm:

- Là cá nhân tiêu biểu, trưởng thành từ cơ sở, có thời gian dài được đảm nhiệm và phụ trách nhiều vai trò quan trọng, tham gia tích cực, sôi nổi, có trách nhiệm và được tín nhiệm giao đảm nhiệm nhiều vị trí trong Ban Tổ chức các Chương trình, Chiến dịch, Dự án tình nguyện tại các cấp Nhóm.

- Nhiều lần được Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky, Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky Chi nhánh Gia Lai tặng giấy chứng nhận, tôn vinh.

- Năm 2021, anh Võ Vĩnh Khang vinh dự là 01 trong 50 tình nguyện viên tiêu biểu xuất sắc toàn quốc được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen.

VĂN PHÒNG BAN CHỦ NHIỆM NHÓM

Các tin khác:

Quyên góp Liên hệ