Thứ bảy, 09/09/2023

Nhóm từ thiện Fly To Sky công bố danh sách 25 anh, chị được tặng Huy hiệu Bồ câu trắng vì cộng đồng (Đợt 1)

Huy hiệu “Bồ câu trắng vì cộng đồng” là hình thức tôn vinh cao quý nhất của Nhóm từ thiện Fly To Sky dành tặng cho cá nhân có thành tích, đóng góp tích cực trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng do Nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức, triển khai và có thành tích và có quá trình cống hiến xây dựng và phát triển Nhóm từ thiện Fly To Sky.

Các tin khác:

Quyên góp Liên hệ