Thứ ba, 28/06/2022

Nguyễn Bùi Diệu Nguyên - Phó Tổng Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky

GIỚI THIỆU NHÂN SỰ BỔ NHIỆM MỚI

Nguyễn Bùi Diệu Nguyên

Phó Tổng Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky


1. Họ và tên: Nguyễn Bùi Diệu Nguyên

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 01/5/2006

4. Đơn vị học tập – Công tác: Học sinh – Trường THPT Phan Bội Châu, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

5. Chức vụ: Phó Tổng Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky

6. Quá trình tham gia:

- Tháng 11/2021 - Trở thành thành viên chính thức (tình nguyện viên dài hạn) Nhóm từ thiện Fly To Sky Chi nhánh Gia Lai, tham gia Ban Đối ngoại và Kế hoạch tổng hợp Chi nhánh Gia Lai và được phân giữ nhiệm vụ Thành viên Ban.

- Tháng 02/2022 – Thôi các nhiệm vụ tại Chi nhánh Gia Lai, được Ban Chủ nhiệm Nhóm (Tổng) điều động luân chuyển về Tiểu Ban Đối ngoại (Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm) phân công giữ nhiệm vụ Thành viên Tiểu Ban.

-  Tháng 4/2022 – Được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Tiểu Ban Đối ngoại (Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm).

- Tháng 6/2022 - Thôi không tham gia Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm, được Ban Chủ nhiệm Nhóm điều động tham gia Ban Chủ nhiệm Nhóm và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky.

7. Quá trình hoạt động: 

- Là cá nhân tiêu biểu, tham gia tích cực, sôi nổi, có trách nhiệm và được tín nhiệm giao đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong Ban Tổ chức các Chương trình, Chiến dịch, Dự án tình nguyện tại các cấp Nhóm, như: Dự án Tủ sách Bồ câu trắng, Dự án Màn hình chia sẻ, Chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày hội tình nguyện Quốc gia năm 2021, Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2021, Chương trình Xuân tình nguyện năm 2022, Chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày làm việc tốt năm 2022, Chương trình “Tháng ba biên giới”, Chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2022,….

- Nhiều lần được Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky, Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky Chi nhánh Gia Lai tặng giấy chứng nhận, tôn vinh.

VĂN PHÒNG BAN CHỦ NHIỆM NHÓM

Các tin khác:

Quyên góp Liên hệ