Thứ bảy, 29/04/2023

Học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Chi nhánh TPHCM

Vừa qua ngày 23/4/2023, Ban Chủ nhiệm Nhóm đã bổ nhiệm bạn Châu Thanh Thiên Kim (Học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, TP.HCM) - Hiện đang là Thành viên Ban Chủ nhiệm Nhóm, Phó Chủ nhiệm Chi nhánh TP.HCM giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Chi nhánh TP.HCM.

Thiên Kim trở thành thành viên chính thức Ban Truyền thông Nhóm từ thiện Fly To Sky Chi nhánh TP.HCM từ tháng 11/2021, đến tháng 06/2022 được Ban Chủ nhiệm Nhóm bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Ban Chủ nhiệm Nhóm, Phó Chủ nhiệm Chi nhánh TP.HCM. Bên cạnh đó Kim cũng tham gia Ban Tổ chức, Ban Điều hành, Ban Quản lý nhiều dự án, chương trình, chiến dịch của Nhóm, Chi nhánh.

Chúc Thiên Kim trên cương vị mới sẽ có nhiều sức khỏe để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần nhiệt huyết, sức khỏe, tinh thần tình nguyện để đưa tập thể Chi nhánh TP.HCM ngày càng vững mạnh và phát triển hơn nữa, đóng góp có hiệu quả và tạo nhiều giá trị cho cộng đồng.

Các tin khác:

Quyên góp Liên hệ