Thứ tư, 04/01/2023

Chị Mai Ngọc Xuân Quỳnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Chi nhánh Gia Lai

Để tiếp tục duy trì hoạt động Nhóm ngày một phát triển, việc bổ nhiệm, Đội ngũ Cán bộ quản lý chủ chốt ngày càng cần được hoàn thiện và ổn định!

Ngày 18/12/2022, Ban Chủ nhiệm Nhóm quyết định bổ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Chủ nhiệm Nhóm, Phó Chủ nhiệm Chi nhánh Gia Lai đối với chị Mai Ngọc Xuân Quỳnh - Thành viên Ban Chủ nhiệm Chi nhánh Gia Lai, Trưởng Ban Quản lý các Dự án Chi nhánh, Học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Chúc Xuân Quỳnh sẽ luôn vững tâm, vững chí, kết nối tinh thần, ý chí vượt khó, không ngại thử thách và hoàn thành tốt mọi công tác được giao phó, tiếp tục nhiệt huyết, đóng góp, cống hiến hết mình cho sự phát triển bền vững của Nhóm, sự ổn định của hoạt động tình nguyện vì cộng đồng cùng tập thể Nhóm từ thiện Fly To Sky!

----

- Tháng 06/2021: trở thành thành viên chính thức (tình nguyện viên dài hạn) Nhóm từ thiện Fly To Sky Chi nhánh Gia Lai, tham gia Đội TNV Tủ sách Bồ Câu Trắng và được phân giữ nhiệm vụ Thành viên Đội.

- Tháng 10/2021: được Ban Chủ nhiệm Chi nhánh Gia Lai bổ nhiệm giữ chức vụ Đội Phó Đội Tình nguyện viên Dự án Tủ sách Bồ câu trắng (thuộc Ban Quản lý các Dự án Giáo dục Chi nhánh Gia Lai).

- Tháng 01/2022: Ban Quản lý các Dự án Giáo dục Chi nhánh Gia Lai hợp nhất với các đơn vị thành Ban Quản lý các Dự án Chi nhánh Gia Lai và được Ban Chủ nhiệm Chi nhánh Gia Lai bổ nhiệm giữ chức vụ Đội Trưởng Đội Tình nguyện viên Dự án Tủ sách Bồ Câu Trắng Chi nhánh (thuộc Ban Quản lý các Dự án Chi nhánh Gia Lai).

- Tháng 06/2022: được Ban Chủ nhiệm Chi nhánh Gia Lai bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Ban Chủ nhiệm Chi nhánh Gia Lai, Trưởng Ban Quản lý các Dự án Chi nhánh Gia Lai.

- Tháng 12/2022: được Ban Chủ nhiệm Nhóm bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Ban Chủ nhiệm Nhóm, Phó Chủ nhiệm Chi nhánh Gia Lai.

Quyên góp Liên hệ