Thứ sáu, 23/02/2024

Tuyển tình nguyện viên tham gia Chiến dịch cộng đồng “Tết chuyền tay” năm 2024 tại Cụm Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ các quy định về quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của tình nguyện viên của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) và Quy chế Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 11-QĐ/BCN-22/FTS, ngày 06/01/2022 của Ban Chủ nhiệm Nhóm về việc ban hành Quy chế về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền lợi, trách nhiệm và quy trình tuyển dụng thành viên chính thức, tình nguyện viên Nhóm từ thiện Fly To Sky;
Thực hiện Kế hoach số 02-KH/BCN-24/FTS, ngày 17/01/2024 của Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky về việc Tổ chức Chiến dịch cộng đồng “Tết chuyền tay” năm 2024; Quyết định số 23-QĐ/BCN-24/FTS, ngày 17/02/2024 của Ban Chủ nhiệm Nhóm về việc Kiện toàn nhân sự Ban Điều hành Chiến dịch cộng đồng “Tết chuyền tay” năm 2024.
Được sự thống nhất của Ban Chủ nhiệm Nhóm, Ban Điều hành Chiến dịch cộng đồng “Tết chuyền tay” năm 2024 (Sau đây gọi tắt là Ban Điều hành) thông báo về việc tuyển tình nguyện viên tham gia Chiến dịch cộng đồng “Tết chuyền tay” năm 2024 tại Cụm Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Tên đợt tuyển: Tuyển tình nguyện viên tham gia Chiến dịch cộng đồng “Tết chuyền tay” năm 2024 tại tỉnh Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh (TCT24ATNV).

2. Hình thức: Tình nguyện viên ngắn hạn.

3. Vị trí tuyển và số lượng dự kiến: Theo Phụ lục 01 đính kèm.

4. Đối tượng tuyển: Tình nguyện viên là người Việt Nam, đang học tập và sinh sống tại Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh, trong đó ưu tiên là học sinh, sinh viên.

5. Thời gian nhận đăng ký: Đến hết ngày 10/3/2024.

6. Yêu cầu chung:

  • Nhiệt tình, trung thực, cầu toàn và cẩn trọng trong công việc; Có tinh thần tình nguyện cao, ham học hỏi, chủ động với nhiệm vụ được phân công.
  • Có Quỹ thời gian phù hợp, tham gia toàn thời gian chiến dịch.
  • Có ý thức, đảm bảo tính kỷ luật về thời gian, nội quy; Có sự cam kết cao với các hoạt động tình nguyện mà mình tham gia; Chịu trách nhiệm cho những hành động của mình; Nghiêm túc hoạt động theo sự phân công của Ban Tổ chức, Ban Điều hành, Ban Chủ nhiệm các cấp.

7. Quyền lợi:

  • Được cấp Giấy chứng nhận của Ban Điều hành Chiến dịch, Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky. Nếu tham gia tích cực, có nhiều đóng góp xuất sắc sẽ được đề xuất cấp Giấy chứng nhận của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) và đề xuất các cơ quan, tổ chức tặng giấy khen, bằng khen khác có liên quan.
  • Có cơ hội mở rộng các mối quan hệ, tiếp xúc với nhiều tình nguyện viên.
  • Được ưu tiên đăng ký trở thành thành viên chính thức (tình nguyện viên dài hạn) Nhóm từ thiện Fly To Sky tại các Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc.
  • Được làm việc trong môi trường mới, có cơ hội học hỏi, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm, được khám phá tài năng bản thân và phát triển các kỹ năng mới.
  • Đóng góp cho quá trình “chuyền tay” không khí và niềm vui của những ngày Tết vừa qua đến với trẻ em vùng cao, khó khăn khu vực biên giới, vừa giúp tránh lãng phí, giảm thiểu thực phẩm thừa. 

8. Cách thức đăng ký ứng tuyển: Tình nguyện viên đăng ký ứng tuyển theo đường dẫn Google Form sau: https://263.org.vn/XgRbO.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Anh Võ Vĩnh Khang – Phó Tổng Chủ nhiệm Nhóm, Phó Ban Điều hành Thường trực Chiến dịch, SĐT: 0905217595, Email: vinhkhang@flytoskycharity.vn./.

VĂN PHÒNG BAN CHỦ NHIỆM NHÓM

Quyên góp Liên hệ