Thứ năm, 01/04/2021

[NGẮN HẠN] TUYỂN TNV CHUỖI HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY LÀM VIỆC TỐT 2021

[NGẮN HẠN] TUYỂN TNV CHUỖI HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY LÀM VIỆC TỐT 2021

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/BCN-21/FTS, ngày 31/03/2021 của Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky về việc tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày làm việc tốt 2021;

Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm thông báo tuyển tình nguyện viên (ngắn hạn) tham gia chuỗi hoạt động ở các vị trí cụ thể:

1. Tình nguyện viên Chương trình “Ngày làm việc tốt” tại Gia Lai: nấu ăn, tổ chức trò chơi cho các em khuyết tật tại Mái ấm 57 Trần Nhật Duật, Thành phố Pleiku, Gia Lai (Sáng 11/04/2021)

2. Tình nguyên viên Chương trình “Ngày làm việc tốt” tại Thành phố Hồ Chí Minh: nấu ăn, tổ chức trò chơi cho các em tại Mái ấm (Sáng 11/04/2021).

3. Tình nguyện viên tham gia chuẩn bị và phát 50 Bộ đồ dùng học tập và Bộ sát khuẩn cho các em tại Mái ấm Sao Mai – Thành phố Pleiku, Gia Lai (Chuẩn bị quà trước, Tổ chức phát chiều 10/04/2021).

4. Tình nguyện viên phát 50 Bộ chăm sóc cá nhân cho người vô gia cư tại Thành phố Hồ Chí Minh (Chuẩn bị quà trước, Tổ chức phát tối 10/04/2021).

5. Tình nguyện viên phát 50 Bộ chăm sóc cá nhân cho người vô gia cư tại Thành phố Pleiku (Chuẩn bị quà trước, Tổ chức phát tối 10/04/2021).

6. Tình nguyện viên hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi "Tôi làm việc tốt" (Từ 03/04/2021 - 11/04/2021 - Online)

Link đăng kí: https://forms.gle/cXbd2ame7ooXELpUA

Quyên góp Liên hệ