Thứ tư, 28/04/2021

Chương trình "Đổi sách lấy cây" 2021 tuyển tình nguyện viên

Năm nay, Chương trình tổ chức chia làm 02 giai đoạn

Giai đoạn 01 – Tháng 5 (ngày 09, 16, 23, 30) tại 05 địa điểm tại Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Giai đoạn 02 – Tháng 6 (ngày 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27) và tháng 07 (ngày 03, 04, 10, 11, 17, 18) tại 14 điểm tại Tp. Pleiku và 02 huyện thuộc tỉnh Gia Lai.

 

Quyên góp Liên hệ