Thứ hai, 02/10/2023

Nhóm từ thiện Fly To Sky Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Tuyển thành viên chính thức (tình nguyện viên dài hạn) năm 2023

Nhóm từ thiện Fly To Sky là một tổ chức thiện nguyện xã hội, hoạt động phi lợi nhuận, được khởi xướng vào năm 2018 bởi bạn trẻ Lê Văn Phúc – Cá nhân trẻ tuổi nhất nước nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2019 – khi đó mới 17 tuổi. Hoạt động với quy mô trên khắp cả nước và có 02 chi nhánh tại Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh; Là thành viên các Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) theo Quyết định số 41-QĐ/VVC ngày 01/01/2020 và Quyết định số 71-QĐ/VVC ngày 04/12/2020 của Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia.

Fly To Sky hành động vì một Việt Nam tương lai 05 KHÔNG: không thiếu nước sạch - vệ sinh, không thiếu chăm sóc y tế cơ bản, không thiếu sinh kế, không thiếu giáo dục phổ thông, không thiếu sự hành động mỗi ngày để bảo vệ môi trường. Fly To Sky luôn nỗ lực để thực hiện các dự án, chương trình, chiến dịch phụng sự cộng đồng ở 5 lĩnh vực chính: văn hóa – giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ kinh tế, an sinh xã hội và năng lượng sạch – môi trường bền vững nhằm hướng đến 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (17 SDGs).

 • Thực hiện Chương trình Công tác tổ chức, quản lý các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng bền vững của Nhóm từ thiện Fly To Sky năm 2023 ban hành theo Quyết định số 117-QĐ/BCN-22/FTS, ngày 27/12/2022 của Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky;
 • Căn cứ Quyết định số 11-QĐ/BCN-22/FTS, ngày 06/01/2022 của Ban Chủ nhiệm Nhóm về việc ban hành Quy chế về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền lợi, trách nhiệm và quy trình tuyển dụng thành viên chính thức, tình nguyện viên Nhóm từ thiện Fly To Sky;
 • Căn cứ Hướng dẫn số 02-HD/BCN-23/FTS, ngày 04/7/2023 của Ban Chủ nhiệm Nhóm về một số lưu ý đối với công tác tuyển dụng thành viên chính thức (tình nguyện viên dài hạn) Nhóm từ thiện Fly To Sky;
 • Căn cứ Quyết định số 30-QĐ/BCN-23/FTS, ngày 04/7/2023 của Ban Chủ nhiệm Nhóm về việc phân công chỉ tiêu tuyển thành viên chính thức (tình nguyện viên dài hạn) Năm 2023 – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;  
 • Căn cứ Thông báo số 02-TB/BCN-23H/FTS, ngày 04/4/2023 của Ban Chủ nhiệm Chi nhánh về việc tuyển thành viên quản lý chủ chốt (cán bộ quản lý) Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh – Đợt năm 2023;

Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky ban hành kế hoạch Tuyển thành viên chính thức (tình nguyện viên dài hạn) Nhóm từ thiện Fly To Sky Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

 • Nhằm tạo điều kiện cho các tình nguyện viên có cơ hội được tham gia các hoạt động tình nguyện thường xuyên, dài hạn trong vị trí, tư cách là thành viên chính thức của Nhóm, đồng thời từ đó mở rộng quy mô hoạt động, bổ sung thành viên chính thức của Nhóm từ thiện Fly To Sky.
 • Xây dựng lực lượng kế thừa hiệu quả, kịp thời thay thế các vị trí quan trọng của Nhóm, bên cạnh đó hỗ trợ tốt cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hướng đến sự phát triển lâu dài, bền vững của Nhóm.
 • Bổ sung đẩy đủ nhân lực theo nhu cầu của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, các Ban, Đội, Đơn vị trực thuộc, đáp ứng nhu cầu, khối lượng công việc.
 • Đảm bảo công bằng, công khai, khách quan, minh bạch và đúng quy định.

II. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

1. Đợt tuyển: Thành viên chính thức (tình nguyện viên dài hạn) Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (TVVFTSHCM23A).

2. Vị trí: Thành viên chính thức (tình nguyện viên dài hạn) hoạt động tại các Ban, Đội, Đơn vị trực thuộc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Hình thức: Trực tuyến và trực tiếp.

4. Đối tượng tuyển: Học sinh, sinh viên, người đang học tập và làm việc tại Việt Nam, ưu tiên đang học tập, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh có khả năng, điều kiện tham gia hoạt động, đáp ứng các nhiệm vụ cụ thể của vị trí tuyển.

5. Thời gian: từ tháng 10/2022 đến tháng 11/2023.

6. Quy trình tuyển: Gồm 03 vòng

 • Vòng 1 – Điền đơn đăng kí hoặc nộp CV (Trực tuyến): từ ngày 05/10/2023 đến ngày 14/10/2023.
 • Vòng 2 – Phỏng vấn (Trực tuyến): từ ngày 15/10/2023 đến ngày 20/10/2023.
 • Vòng 3 –Trải nghiệm & Thử việc (Trực tuyến và trực tiếp): 21/10/2023 đến ngày 05/11/2023.

* Đối với các ứng viên thuộc diện ưu tiên theo kế hoạch này và tùy thuộc vào tình hình thực tế sẽ được xem xét miễn hoặc giảm nội dung tại quy trình này.

 

III. TIÊU CHUẨN:

1. Tiêu chuẩn đối với cá nhân đăng kí trở thành thành viên chính thức (tình nguyện viên dài hạn) Nhóm từ thiện Fly To Sky Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

a. Là công dân Việt Nam; tự nguyện tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng do các cấp Nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức.

b. Có khả năng, điều kiện tham gia hoạt động, đáp ứng các nhiệm vụ cụ thể của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam.

c. Tuân thủ các quy định, văn bản quy phạm pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các tổ chức tình nguyện Quốc gia, các quy định của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia; Các quy định của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đối với các hoạt động tình nguyện của thanh niên; Các văn bản, công ước về tình nguyện quốc tế, các điều ước quốc tế về nhân đạo mà Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; Điều lệ Nhóm từ thiện Fly To Sky.

d. Trường hợp người nước ngoài tình nguyện tham gia hoạt động Nhóm tại Việt Nam, thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và phải có sự hướng dẫn của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia.

 

2. Những người sau đây không được đăng ký tham gia:

a. Không cư trú tại Việt Nam;

b. Mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

IV. QUYỀN LỢI – YÊU CẦU:

1. Yêu cầu chung:

 • Cam kết tham gia thành viên chính thức, hoạt động thường xuyên tối thiểu từ 12 tháng trở lên.
 • Nếu có kinh nghiệm hoạt động tại các tổ chức phi lợi nhuận, tình nguyện, tổ chức xã hội là một lợi thế.
 • Linh hoạt chủ động trong thời gian và tự sắp xếp được lịch trình, công việc.
 • Có quỹ thời gian phù hợp với tính chất công việc; Có thể dành tối thiểu 02 tiếng mỗi ngày cho việc triển khai các nhiệm vụ được giao; Ưu tiên học sinh, sinh viên có quỹ thời gian rãnh lớn.
 • Nhiệt tình, trung thực, cầu toàn và cẩn trọng trong công việc; Có tinh thần tình nguyện cao, ham học hỏi, chủ động với nhiệm vụ được phân công.
 • Có khả năng chịu áp lực, thực hiện nhiều nhiệm vụ thúc đẩy quá trình phụng sự cộng đồng nhanh, hiệu quả.
 • Đảm bao tính kỉ luật về thời gian, nội quy; Có sự cam kết cao với các hoạt động tình nguyện mà mình tham gia; Chịu trách nhiệm cho những hành động của mình.

2. Quyền lợi chung:

 • Được cung cấp tài khoản vận hành nội bộ (sử dụng trên app và website) sử dụng để tạo việc, nhận việc, tạo checklist, nhận văn bản, trình duyệt,...
 • Có cơ hội mở rộng các mối quan hệ, tiếp xúc với nhiều tình nguyện viên.
 • Được cấp Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận tham gia hoạt động tình nguyện của Ban Chủ nhiệm các cấp khi hoàn thành tốt các nhiệm vụ; Được xem xét, giới thiệu, đề nghị Trung tâm Tình nguyện Quốc gia và các cơ quan, ban ngành khen thưởng khi có thành tích, đóng góp xuất sắc cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.
 • Được tham gia tình nguyện, ứng cử tham gia tất cả các hoạt động do các cấp Nhóm tổ chức mà không cần phải tham gia phỏng vấn tình nguyện viên.
 • Được tham gia, giới thiệu tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tình nguyện, công tác Nhóm và phong trào tình nguyện vì cộng đồng do các tổ chức, cơ quan và các cấp Nhóm Nhóm tổ chức; Được xem xét tham gia các chương trình tình nguyện viên quốc gia, quốc tế trong và ngoài Nhóm (khi đáp ứng yêu cầu của chương trình và tổ chức Nhóm).
 • Được ứng cử, đề cử vào các chức vụ cán bộ quản lý của các cấp Nhóm.
 • Mở rộng mối quan hệ của bản thân và cải thiện các kỹ năng mềm như: Quản lý, lãnh đạo, làm việc nhóm, giao tiếp và thiết lập quan hệ, đàm phán, giải quyết vấn đề phức tạp,…

V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN:

 1. Người dân tộc thiểu số, khuyết tật, mồ côi, diện yếu thế trong xã hội, con liệt sỹ, con thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động.
 2. Gia đình thuộc hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình vừa thoát nghèo, gia đình bần nông, gia đình ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
 3. Là học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt, vươn lên trong cuộc sống, vượt khó học giỏi.
 4. Đã và đang là tình nguyện viên ngắn hạn trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng do các cấp Nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức, đồng tổ chức, phối hợp từ năm 2018 đến nay.
 5. Đã và đang là tình nguyện viên tại các tổ chức, câu lạc bộ, đội, nhóm, công ty đối tác của Nhóm từ thiện Fly To Sky các cấp.

VI. CHI TIÊU, SỐ LƯỢNG: (Có phụ lục đính kèm).

 

STT

Đơn vị tuyển

Vị trí

Số lượng chỉ tiêu

Vị trí nhiệm vụ

Ghi chú

1

Văn phòng Ban Chủ nhiệm Chi nhánh TP.HCM

Thư ký

06

- 03 Phụ trách Công tác Hành chính; Thống kê – Tổng hợp; Hội họp

- 02 Phụ trách Công tác Tôn vinh – Khen thưởng; Quản lý hoạt động tại các đơn vị trực thuộc

- 01 Phụ trách Công tác Tài chính – Kế toán

https://bit.ly/vanphongFTS

2

Ban Truyền thông Chi nhánh TP.HCM

Thành viên

06

- 03 Phụ trách Content Marketing; Digital Marketing - Sáng tạo nội dung số

- 03 Phụ trách Thiết kế; Dựng phim; Quay phim, chụp ảnh

https://bit.ly/truyenthongFTS

3

Ban Nhân sự Chi nhánh TP.HCM

Thành viên

06

- 02 Phụ trách Quản lý nhân sự

- 02 Phụ trách Quỹ thành viên và quyền lợi tình nguyện viên; Tôn vinh – Khen thưởng

- 02 Phụ trách Đào tạo và kết nối nội bộ; Tuyển dụng.

https://bit.ly/nhansuFTS

4

Ban Đối ngoại và Kế hoạch tổng hợp Chi nhánh TP.HCM

Thành viên

07

- 06 Phụ trách Tổ chức hoạt động gây quỹ; Đối ngoại tổng hợp

- 01 Phụ trách Tổng hợp dữ liệu và chăm sóc đối tác; Xây dựng kế hoạch.

https://bit.ly/doingoaiFTS

5

Ban Quản lý các dự án Chi nhánh TP. HCM

Thành viên

09

- 08 Phụ trách Quản lý và phát triển các dự án;

- 01 Phụ trách Kết nối nội bộ - Kiểm tra - Thủ tục hành chính

https://bit.ly/bqlduanFTS

6

Đội Tình nguyện viên Dự án Tủ sách Bồ câu trắng (thuộc BQL các dự án Chi nhánh)

Thành viên

06

- 02 Phụ trách Vận động nguồn lực

- 02 Phụ trách Quản lý các Tủ sách hiện hành; Tổng hợp – Nhập liệu

- 02 Phụ trách Phát triển văn hóa đọc; Tổ chức sự kiện về sách

https://bit.ly/bqlduanFTS

7

Ban Hậu cần Chi nhánh TP.HCM

Thành viên

06

- 05 Phụ trách Phản ứng nhanh - Hậu cần tổng hợp

- 01 Phụ trách Tổng hợp – Nhập liệu; Kiểm tra

https://bit.ly/haucanFTS

 

Tổng cộng

 

46

 

 

Xem chi tiết mô tả công việc từng mảng tại https://bit.ly/motacongviecFTS

ĐƠN ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

MỘT SỐ 

MỘT SỐ THÔNG TIN LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐIỀN ĐƠN ĐĂNG KÝ

 1. Đơn đăng ký dạng Google Form đăng ký trực tuyến này được sử dụng thay thế Đơn đăng ký bản giấy.
 2. Trong đơn đăng ký có thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của tất cả các thông tin hoặc dữ liệu cá nhân được cung cấp và cam kết chỉ sử dụng vào trường hợp người khai có sự cố hoặc trường hợp khẩn cấp trong quá trình tham gia tại Nhóm để hỗ trợ cá nhân người khai và cam kết không bán dữ liệu hay sử dụng sai mục đích của thông tin cá nhân.
 3. Vui lòng chuẩn bị trước 01 file ảnh thẻ/ảnh chân dung rõ mặt, 01 ảnh chụp/scan chữ ký trước khi điền form đăng ký này.
 4. Tình nguyện viên vui lòng đọc kỹ mô tả vị trí cho từng mảng tại link https://bit.ly/motacongviecFTS và thông tin của đợt tuyển tại link https://bit.ly/tuyenthanhvienFTSHCM2023 để xác định các vị trí mình mong muốn trước khi điền vào đơn này.
 5. Mỗi tình nguyện viên có thể đăng ký nhiều hơn 01 mảng.
 6. Đối với vòng 01 tình nguyện viên có thể nộp CV gửi về email tphcm@flytoskycharity.vn, tiêu đề [HỌ VÀ TÊN | CV ỨNG TUYỂN THÀNH VIÊN (TÌNH NGUYỆN VIÊN DÀI HẠN) CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ  MINH NĂM 2023] thay thế Form đăng ký trực tuyến này.

---

Mọi thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ cho chúng mình thông qua:

BAN TỔ CHỨC TUYỂN THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC (TÌNH NGUYỆN VIÊN DÀI HẠN) NHÓM TỪ THIỆN FLY TO SKY CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2023

 • Fanpage: https://www.facebook.com/flytoskycharityhcm
 • Email: tphcm@flytoskycharity.vn hoặc tinhnguyen@flytoskycharity.vn
 • Wesbite: www.flytoskycharity.vn

Quyên góp Liên hệ