Thứ năm, 06/01/2022

Mẫu hồ sơ đăng kí thành viên chính thức (tình nguyện viên dài hạn) năm 2024

Nhóm từ thiện Fly To Sky là một tổ chức thiện nguyện xã hội, hoạt động phi lợi nhuận, được khởi xướng vào năm 2018 bởi bạn trẻ Lê Văn Phúc – Cá nhân trẻ tuổi nhất nước nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2019 – khi đó mới 17 tuổi. Hoạt động với quy mô trên khắp cả nước và có 02 chi nhánh tại Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh; Là thành viên các Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia  (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) theo Quyết định số 41-QĐ/VVC ngày 01/01/2020 và Quyết định số 71-QĐ/VVC ngày 04/12/2020 của Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia.

Fly To Sky hành động vì một Việt Nam tương lai 05 KHÔNG: không thiếu nước sạch - vệ sinh, không thiếu chăm sóc y tế cơ bản, không thiếu sinh kế, không thiếu giáo dục phổ thông, không thiếu sự hành động mỗi ngày để bảo vệ môi trường. Fly To Sky luôn nỗ lực để thực hiện các dự án, chương trình, chiến dịch phụng sự cộng đồng ở 5 lĩnh vực chính: văn hóa – giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ kinh tế, an sinh xã hội và năng lượng sạch – môi trường bền vững nhằm hướng đến 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (17 SDGs).

Căn cứ Quyết định số 11-QĐ/BCN-22/FTS, ngày 06/01/2022 của Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky về việc ban hành Quy chế về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền lợi, trách nhiệm và quy trình tuyển dụng thành viên chính thức, tình nguyện viên Nhóm từ thiện Fly To Sky; Căn cứ Quyết định số 51-QĐ/BCN-24/FTS, ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky về việc ban hành mẫu Đơn đăng kí, lý lịch thành viên chính thức (tình nguyện viên dài hạn) và tình nguyện viên ngắn hạn Nhóm từ thiện Fly To Sky.

Thành viên chính thức Nhóm từ thiện Fly To Sky còn được gọi là tình nguyện viên dài hạn, là công dân Việt Nam, tán thành Điều lệ Nhóm, tự nguyện đăng ký gia nhập Nhóm, có khả năng, điều kiện tham gia hoạt động, đáp ứng các nhiệm vụ cụ thể thường xuyên, liên tục trong thời gian 12 tháng (01 năm) trở lên, đóng hội phí, tham gia sinh hoạt thường xuyên trong các Ban, Đội, Đơn vị thuộc các cấp Nhóm, cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên chính thức theo Quy chế tình nguyện viên. Thành viên chính thức, tình nguyện viên ngắn hạn, thành viên danh dự của cấp nào sẽ do Ban Chủ nhiệm cấp đó quyết định công nhận. Thành viên chính thức phải hoàn thành đợt tuyển dụng thành viên chính thức do các cấp Nhóm tổ chức hoặc được ưu tiên xét tuyển có điều kiện theo Quy chế tình nguyện viên Nhóm từ thiện Fly To Sky. Thành viên chính thức hoạt động theo Quy chế tình nguyện viên, tuân thủ theo Điều lệ Nhóm, tuân thủ các quy định của pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quy chế Mạng lưới tình nguyện Quốc gia, các quy định của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia; Các quy định của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đối với các hoạt động tình nguyện của thanh niên; Các văn bản, công ước về tình nguyện quốc tế, các điều ước quốc tế về nhân đạo mà Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trường hợp người nước ngoài tình nguyện tham gia hoạt động Nhóm tại Việt Nam, thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo sự hướng dẫn của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia.

Ban Chủ nhiệm Nhóm giới thiệu mẫu hồ sơ để các tình nguyện viên sử dụng khi đăng ký tình nguyện tại các cấp Nhóm từ thiện Fly To Sky. Kể từ ngày 25/04/2021, Nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức tuyển dụng thành viên, tình nguyện viên với số lượng không giới hạn trong năm, vì vậy tình nguyện viên có nhu cầu tình nguyện có thể nộp hồ sơ đăng ký tham gia và hoàn thành theo quy trình được hướng dẫn sau khi đăng ký. 

Thành phần hồ sơ:

STT Biểu mẫu Link
1 Mẫu Lý lịch thành viên chính thức (tình nguyện viên dài hạn) Mẫu lý lịch thành viên chính thức (TNV Dài hạn)
2 Mẫu Đơn đăng kí thành viên chính thức (tình nguyện viên dài hạn) Mẫu đơn đăng ký thành viên chính thức (TNV Dài hạn)
3

Ảnh thẻ/Ảnh chân dung (Ảnh không hiệu ứng, không che mặt)

Đính kèm file khi nộp hồ sơ
4 Sản phẩm, công trình do cá nhân đã thực hiện trước đó (Nếu có, không bắt buộc) Đính kèm file/link khi nộp hồ sơ
5 CV/Portfolio (Nếu có, không bắt buộc) Đính kèm file/link khi nộp hồ sơ

- Xem chi tiết Quy chế về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền lợi, trách nhiệm và quy trình tuyển dụng thành viên chính thức, tình nguyện viên Nhóm từ thiện Fly To Sky - Tại đây

- Xem Điều lệ Nhóm từ thiện Fly To Sky (Điều chỉnh, bổ sung) ban hành năm 2024 - Tại đây

- Lưu ý: Hình thức điền file có thể online (tải file về để điền) hoặc in ra bản giấy và kí tay sau đó chụp/scan lại để nộp; Đối với chữ ký bắt buộc là chữ ký tay (Kí ra giấy và chụp/scan lại và chèn vào file hoặc kí trực tiếp đối với bản giấy).

- Hình thức nộp hồ sơ:

Tiêu đề: FTS - ĐƠN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC (TÌNH NGUYỆN VIÊN DÀI HẠN) NHÓM TỪ THIỆN FLY TO SKY

Địa chỉ hộp thư nhận: tinhnguyen@flytoskycharity.vn (Đối với cấp Tổng); gialai@flytoskycharity.vn (Đối với Chi nhánh Gia Lai); tphcm@flytoskycharity.vn (Đối với Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh).

Thông tin chi tiết hoặc cần giải đáp vui lòng gửi về email tinhnguyen@flytoskycharity.vn

VĂN PHÒNG BAN CHỦ NHIỆM NHÓM

Quyên góp Liên hệ