Thứ bảy, 18/11/2023

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh kiện toàn nhân sự quản lý chủ chốt

Ngày 15/11/2023, Ban Chủ nhiệm Nhóm ký quyết định số 63-QĐ/BCN-23/FTS về việc bổ nhiệm chị Nguyễn Thị Ngọc Bích giữ chức vụ Thành viên Ban Chủ nhiệm Nhóm, Phó Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky TP. Hồ Chí Minh. Trước đó ngày 25/8/2023, tại quyết định số 47-QĐ/BCN-23/FTS, Ban Chủ nhiệm Nhóm đã bổ nhiệm anh Huỳnh Lê Anh Phát giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky TP. Hồ Chí Minh. Ngày 15/11/2023, Ban Chủ nhiệm ban hành quyết định số 65-QĐ/BCN-23/FTS kiện toàn bổ sung anh Huỳnh Lê Anh Phát trở thành Thành viên Ban Chủ nhiệm Nhóm.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích là sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, anh Huỳnh Lê Anh Phát là sinh viên Trường Đại học FPT TP. Hồ Chí Minh. Cả 02 anh, chị đều là những tình nguyện viên đã dành thời gian tham gia nhiều hoạt động của Nhóm và Chi nhánh, có uy tín và được tín nhiệm cao.

Xin chúc mừng tập thể Chi nhánh và chị Ngọc Bích, anh Huỳnh Phát, chúc anh, chị sẽ luôn mạnh khoẻ, công tác tốt và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, để đưa tập thể Chi nhánh TP.HCM ngày càng vững mạnh và phát triển hơn nữa, đóng góp có hiệu quả và tạo nhiều giá trị cho cộng đồng.

Trước đó, Ban Chủ nhiệm Nhóm cũng đã ban hành quyết định số 62-QĐ/BCN-23/FTS qua đó miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và phân công nhiệm vụ công tác khác đối với anh Nguyễn Văn Tín. Như vậy, tính đến tháng 11/2023, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có 01 Chủ nhiệm - Anh Lê Văn Phúc, 03 Phó Chủ nhiệm - Chị Châu Thanh Thiên Kim (Phó Chủ nhiệm Thường trực Chi nhánh), anh Huỳnh Lê Anh Phát (Phó Chủ nhiệm Chi nhánh), chị Nguyễn Thị Ngọc Bích (Phó Chủ nhiệm Chi nhánh).

Quyên góp Liên hệ