Chủ nhật, 27/06/2021

Chi nhánh Gia Lai thông báo ưu tiên tuyển thành viên chính thức đối với tình nguyện viên chương trình "Đổi sách lấy cây" 2021

Chương trình “Đổi sách lấy cây” được Nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức hằng năm kể từ 2019, dưới sự bảo trợ của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia. Chương trình thường tổ chức vào các ngày cuối tuần, giai đoạn từ tháng 05 đến tháng 07 hằng năm. Chương trình nhận đổi sách các loại, giấy vụn, thùng carton, báo,…để đổi lại cây sen đá, cây mini các loại và các sản phẩm thân thiện môi trường và sau đó sẽ tiến hành phân loại nguồn thu.

Nhằm ghi nhận sự đóng góp và tạo điều kiện cho tình nguyện viên ngắn hạn (cộng tác viên) tham gia tích cực Chương trình “Đổi sách lấy cây” 2021 có cơ hội được tham gia dài hạn trở thành thành viên chính thức Nhóm từ thiện Fly To Sky Chi nhánh Gia Lai.

Ban Chủ nhiệm Chi nhánh Gia Lai thông báo tuyển thành viên (TB Đính kèm)

 

 

Quyên góp Liên hệ