Thứ sáu, 26/03/2021

Tình nguyện viên Chiến dịch "Anh hùng diệt khuẩn" hướng dẫn các em nhỏ tại mái ấm rửa tay bằng xà phòng theo Quy trình 06 bước của Bộ Y tế

Tình nguyện viên Chiến dịch "Anh hùng diệt khuẩn" hướng dẫn các em nhỏ tại mái ấm rửa tay bằng xà phòng theo Quy trình 06 bước của Bộ Y tế

Tình nguyện viên Chiến dịch "Anh hùng diệt khuẩn" hướng dẫn các em nhỏ tại Mái ấm Thiên Ân 2, Mái ấm Sr Sáng (Tp.Pleiku, Gia Lai) rửa tay bằng xà phòng theo Quy trình 06 bước của Bộ Y tế

- Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ một động tác rửa tay sạch đã làm giảm tới 35% khả năng lây truyền vi khuẩn. Trước tình hình đại dịch COVID-19, Bộ Y tế cũng khuyến cáo thường xuyên rửa tay với xà phòng/xà bông/dung dịch rửa tay nhanh và nước sạch hoặc dung dịch rửa tay có cồn là biện pháp phòng ngừa đơn giản nhưng hiệu quả giúp hạn chế khả năng lây lan dịch bệnh

- Chiến dịch “Anh hùng diệt khuẩn” được Nhóm từ thiện Fly To Sky phát động, dưới sự bảo trợ của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia. Chiến dịch phát động từ ngày 5.2.2020 đến nay, bắt đầu từ những ngày Việt Nam có ca mắc đầu tiên, qua hơn 13 đợt tổ chức. Nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chiến dịch nhằm hỗ trợ nước rửa tay, nước sát khuẩn, khẩu trang, dụng cụ bảo hộ y tế, nhu yếu phẩm,... phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Với tổng kinh phí sau 13 đợt là hơn 4,0 tỷ đồng.

----------------------------

Volunteers of the "Bactericidal Hero" Campaign guide children at orphanages in Gia Lai province to wash their hands with soap according to the 6-step process of the Ministry of Health of Vietnam.

According to the World Health Organization (WHO), just one handwashing movement has reduced the likelihood of bacterial transmission by up to 35%. In the face of the COVID-19 pandemic, the Ministry of Health of Vietnam also recommends frequent handwashing with soap/quick hand sanitizer and clean water or alcoholic hand sanitizer as a simple but effective preventive measure to limit the spread of the disease.

The "Bactericidal Hero" campaign was launched by the Fly To Sky Charity Organization, sponsored by the Vietnam National Volunteer Center and sponsored and supported by companies, businesses and compassionate hearts in Vietnam. The campaign has been launched from February 5, 2020 to now, starting from the days when Vietnam had its first case, through more than 13 rounds of organization. To support the prevention and control of Covid-19 epidemic. The campaign aims to support hand sanitizer, antiseptic water, masks, medical protective equipment, necessity,... to serve the prevention and control of Covid-19 epidemic. With a total funding of more than VND 4.0 billion in 13 installments.

Quyên góp Liên hệ