Thứ năm, 08/04/2021

NHÓM TỪ THIỆN FLY TO SKY ĐẠT GIẢI NHẤT MINIGAME “BẠN CHỌN TỬ TẾ TRUYỀN THỐNG HAY TỬ TẾ 4.0?” CỦA CHƯƠNG TRÌNH VIỆC TỬ TẾ VTV24

NHÓM TỪ THIỆN FLY TO SKY ĐẠT GIẢI NHẤT MINIGAME “BẠN CHỌN TỬ TẾ TRUYỀN THỐNG HAY TỬ TẾ 4.0?” CỦA CHƯƠNG TRÌNH VIỆC TỬ TẾ VTV24

NHÓM TỪ THIỆN FLY TO SKY ĐẠT GIẢI NHẤT MINIGAME “BẠN CHỌN TỬ TẾ TRUYỀN THỐNG HAY TỬ TẾ 4.0?” CỦA CHƯƠNG TRÌNH VIỆC TỬ TẾ VTV24

Trong Minigame “BẠN CHỌN TỬ TẾ TRUYỀN THỐNG HAY TỬ TẾ 4.0?” của Chương trình Việc tử tế, nhóm thiện nguyện FLY TO SKY đã dành được giải nhất với giá trị giải thưởng là 5.000.000 đồng.

Các tin khác:

Quyên góp Liên hệ