Thứ bảy, 29/04/2023

Giỗ Tổ Hùng Vương - Biểu tượng của đại đoàn kết dân tộc

"Các Vua Hùng đã có công dựng nước

Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước"

(Chủ tịch Hồ Chí Minh - 1954)

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương trở thành ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam để tưởng nhớ công ơn các vị vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, chúng ta càng thêm tự hào về nguồn gốc "Con Rồng Cháu Tiên" của người Việt.

Huyền thoại về các Vua Hùng là một huyền thoại mở đất mở nước, tiếp nối đó là hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Bắt đầu khai mở thời đại các Vua Hùng, trải qua bao tháng năm và thăng trầm của lịch sử vẫn mãi tồn tại trong tâm thức mỗi con dân đất Việt một nghĩa “đồng bào”. Đó là sức mạnh nội lực lan tỏa mãnh liệt để cố kết mối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Có lẽ, không một quốc gia nào, một dân tộc nào có một tín ngưỡng với Quốc Tổ như thế. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được tụ nguồn từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên truyền thống của dân tộc Việt Nam với triết lý “con người có tổ có tông” và “uống nước nhớ nguồn” được trao truyền từ đời này sang đời khác, trở thành nghi lễ dân gian mang tính quốc gia ở Việt Nam. Chính vì sự độc đáo và đặc biệt ấy mà tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 6/12/2012.

Quyên góp Liên hệ