Thứ bảy, 10/09/2022

Đợt thăm lại lần 01 Thư viện tử tế tại Mái ấm Giu Se của thầy Đinh Minh Nhật

Vừa qua ngày 08/9/2022, Nhóm từ thiện Fly To Sky Chi nhánh Gia Lai đã đến thăm lại Thư viện tử tế tại Mái ấm Giu Se của thầy Đinh Minh Nhật.

Đây là đợt thăm đầu tiên sau khi trao tặng vào ngày 04/8/2022. Đại diện Chi nhánh Gia Lai có Ban Quản lý các Dự án Chi nhánh, Đội Tình nguyện viên Dự án Tủ sách Bồ câu trắng và các bạn tình nguyện viên. Bên cạnh thăm lại Thư viện thì còn cập nhật tình hình đọc sách, hỗ trợ, hướng dẫn các em nhỏ tại Mái ấm sắp xếp sách, phân loại đầu mục, bảo quản sách. 

Công trình Thư viện tử tế do Chương trình Việc tử tế (Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số - VTV Digital), PSC Media, Nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp thực hiện cùng với sự tài trợ của THACO; Đây là công trình thuộc Chương trình “Chuyến Xe Tử Tế” số 02 – Dự án thiện nguyện phái sinh của “Việc Tử Tế” phiên bản 2022. Thư viện tử tế đã được chuẩn bị trong ngày 03-04/8/2022 và trao tặng, bàn giao thành công cho Mái ấm Giu Se, Thôn 1, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Công trình Thư viện Tử tế với hơn 1000 cuốn sách, là môi trường hỗ trợ cho hơn 130 em thiếu nhi, học sinh, anh, chị đang sinh sống tại Mái ấm Giu Se được tiếp cận với sách, tiếp cận với văn hóa đọc, tạo không gian đọc sách, học tập thường xuyên, hỗ trợ phát triển giáo dục và nâng cao tri thức.

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN CHI NHÁNH GIA LAI

 

Quyên góp Liên hệ