Thứ tư, 02/02/2022

Chia sẻ của Tổng Chủ nhiệm Nhóm trong phóng sự Sức trẻ mùa Xuân của Truyền hình Gia Lai

"Với vai trò là thanh niên tình nguyện, tôi cảm thấy trách nhiệm của mình là cần phải chung tay cùng cộng đồng san sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch"

Đó là chia sẻ của anh Lê Văn Phúc, Người sáng lập, Tổng Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky trong phóng sự chuyên đề Sức trẻ mùa Xuân của Truyền hình Gia Lai nhân dịp đầu năm mới Xuân Nhâm Dần 2022. 

Quyên góp Liên hệ