Thứ bảy, 21/10/2023

Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2023

Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia là giải thưởng cao quý do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức nhằm tôn vinh, động viên, cổ vũ và nhân rộng các điển hình tiêu biểu đã có những cống hiến và đóng góp xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cộng đồng, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, kêu gọi các tầng lớp thanh niên Việt Nam tình nguyện, sẵn sàng chung sức vì cộng đồng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2023, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia, cụ thể: 

Thời gian triển khai

 • Thời gian nhận hồ sơ Giải thưởng: từ 25/10 đến 08/11/2023
 • Thời gian bình chọn trên nền tảng MXH: từ 10/11 đến 20/11/2023
 • Thời gian họp Hội đồng chung tuyển Quốc gia: Trước 25/11/2023
 • Lễ Trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia: Ngày 02/12/2023 (Thứ bảy)

Đối tượng:

 • Tổ chức tình nguyện: Là các cơ quan, tổ chức Chính phủ, các tổ chức phi Chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động phù hợp với pháp luật Việt Nam; các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện được thành lập ít nhất 01 năm, có bộ máy quản lý điều phối ít nhất 03 người và tối thiểu 20 tình nguyện viên, có quy chế tổ chức hoạt động thống nhất. Nếu là tổ chức tình nguyện nước ngoài phải có văn phòng, chi nhánh hoạt động hợp pháp tại Việt Nam từ 02 năm trở lên.
 • Cá nhân: Là công dân Việt Nam tuổi từ 16 trở lên đang sinh sống tại Việt Nam, hoặc đang sinh sống, học tập, lao động ở nước ngoài, có ít nhất 02 năm liên tục; hoạt động tình nguyện với tư cách là tình nguyện viên (TNV) cho các tổ chức, câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; các hoạt động tình nguyện của TNV phải thiết thực và mang lại hiệu quả cao cho cộng đồng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiêu chí bình chọn

 1. Đối với tổ chức:
 • Cơ cấu tổ chức, nhân sự, điều hành: Cơ cấu tổ chức tinh gọn, hợp lý, chức năng nhiệm vụ rõ ràng; có kế hoạch và cách thức điều hành đảm bảo sự phát triển; duy trì và phát triển được thành viên.
 • Hiệu quả hoạt động: Triển khai được nhiều chương trình, hoạt động tình nguyện có ý nghĩa thiết thực, mang lại hiệu quả cao, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động, chương trình triển khai hướng đến góp phần giải quyết các vấn đề của cộng đồng, mang tính bền vững, nhất là tại những địa bàn và đối tượng khó khăn, thiệt thòi.
 • Triển vọng phát triển: Tổ chức có tầm nhìn trong dài hạn, hướng tới giải quyết các vấn đề xã hội cụ thể, phù hợp với năng lực và thế mạnh của mình; có định hướng hoạt động trong những năm tiếp theo khả thi, mang lại những thay đổi rõ rệt trong cộng đồng.
 • Sáng kiến, mô hình tình nguyện tiêu biểu: Đánh giá cao việc xây dựng được các mô hình hoạt động tình nguyện mới, hiệu quả, dễ dàng nhân rộng tại nhiều địa phương; sáng tạo và đổi mới trong cách thực hiện, triển khai. Ưu tiên các sáng kiến, mô hình tình nguyện mới mang tính đột phá.

      2. Đối với cá nhân:

 • Tinh thần cộng đồng: Cá nhân có nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao trong hoạt động vì cộng đồng, luôn sẵn sàng cống hiến, chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng và nhiệt huyết hoạt động tình nguyện tới những người xung quanh.
 • Hiệu quả hoạt động: Cá nhân có cống hiến tích cực trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Đánh giá cao vai trò khởi tạo, quản lý, lãnh đạo triển khai các chương trình; có tinh thần chủ động sáng tạo thiết kế các hoạt động hiệu quả, lôi cuốn vận động được sự tham gia góp sức của đông đảo thanh thiếu niên và cộng đồng tham gia nhằm mang lại giá trị lớn nhất cho đối tượng hưởng lợi.
 • Tầm nhìn, định hướng tương lai: Cá nhân có nhận thức sâu sắc về các vấn đề của cộng đồng; có định hướng hoạt động lâu dài hướng đến việc tạo nên những thay đổi cụ thể đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.
 • Sáng kiến, mô hình tình nguyện tiêu biểu: Đánh giá cao các cá nhân có các sáng kiến, ý tưởng, mô hình tình nguyện được triển khai thực hiện hiệu quả, dễ dàng nhân rộng; sáng tạo và đổi mới trong cách thực hiện, triển khai. Ưu tiên các sáng kiến, mô hình tình nguyện mới mang tính đột phá.

Cơ cấu Giải thưởng

 • 10 giải dành cho các tổ chức tình nguyện xuất sắc - Giải thưởng gồm Tiền mặt hoặc hiện vật; Giấy chứng nhận đạt giải; Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 • 10 giải dành cho tình nguyện viên xuất sắc - Giải thưởng gồm Tiền mặt hoặc hiện vật; Giấy chứng nhận đạt giải; Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trao tặng các Giải thưởng phụ, gồm:

 • Giải tổ chức tình nguyện được cộng đồng bình chọn nhiều nhất qua mạng xã hội;
 • Giải cá nhân tình nguyện viên được cộng đồng bình chọn nhiều nhất qua mạng xã hội;
 • Giải đơn vị đề cử nhiều hồ sơ nhất. Các đơn vị, cá nhân giành được Giải thưởng phụ sẽ nhận được tiền mặt hoặc hiện vật; Giấy chứng nhận.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia giải thưởng phải nộp cả bản điện tử và bản giấy

ĐỐI VỚI HỒ SƠ BẢN ĐIỆN TỬ (bản MỀM) Gửi về địa chỉ thư điện tử (email): tinhnguyenquocgia@gmail.com - Tiêu đề: Tham gia Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2023

ĐỐI VỚI HỒ SƠ BẢN giấy (bản cứng) Gửi hồ sơ về Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua: Trung tâm Tình nguyện Quốc gia Địa chỉ: P702, tầng 7, 62 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Số điện thoại: 024 62631885

Thời hạn nộp hồ sơ là 08/11/2023. Các hồ sơ nộp sau ngày đó sẽ không được chấp nhận.

Xem chi tiết và tải mẫu hồ sơ đăng ký Giải thưởng tại http://bit.ly/tnqg2023

Quyên góp Liên hệ