Thứ hai, 25/09/2023

Thông báo tìm thông tin tổ chức cá nhân chuyển tiền vào tài khoản tiếp nhận ủng hộ của Nhóm từ thiện Fly To Sky ngày 24/9/2023

Căn cứ Quy định tiếp nhận và sử dụng các nguồn tài trợ cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng của Nhóm từ thiện Fly To Sky ban hành theo quyết định số 17-QĐ/BCN-22/FTS, ngày 23/02/2022 của Ban Chủ nhiệm Nhóm; Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng Quản lý Quỹ từ thiện Fly To Sky;

Vào lúc 09g04p sáng ngày 24/9/2023, tài khoản tiếp nhận ủng hộ của Nhóm từ thiện Fly To Sky tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB Bank) số tài khoản 0209, tên chủ tài khoản LÊ VĂN PHÚC đã nhận khoảng tiền +11,500,000đ với số bút toán FT23268317163180E51 và nội dung CUSTOMER 6-326701349648, được chuyển thông qua CRM tại PGD Xuân Lộc (Theo thông tin truy soát trên app của Ngân hàng). Đây là khoản tiền không có nội dung cụ thể, không biết được cụ thể tổ chức/cá nhân nào đã ủng hộ, chuyển tiền.

Theo quy định hiện nay, Hội đồng Quản lý Quỹ từ thiện Fly To Sky thông báo tìm thông tin tổ chức/cá nhân đã chuyển khoản tiền trên vào quỹ. Xin vui lòng liên hệ chị Trần Nhật Vi – Thành viên Ban Chủ nhiệm Nhóm, Chánh Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm, Thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ từ thiện Fly To Sky, Địa chỉ email: nhatvi@flytoskycharity.vn hoặc SĐT: 0816.202.185 trước ngày 30/9/2023 để cập nhật thông tin.

Do ngày tiếp nhận là ngày 24/9/2023 trùng vào Chủ nhật nên dự kiến thứ Hai ngày 25/9/2023 Hội đồng Quản lý Quỹ từ thiện Fly To Sky sẽ liên hệ với ngân hàng để thông tin về nội dung trên. Trường hợp có vấn đề phát sinh, phía Nhóm sẽ phối hợp và bàn giao cho Ngân hàng để xử lý theo quy định của pháp luật, tổ chức/cá nhân có liên quan phối hợp với Ngân hàng để giải quyết./.

Hội đồng Quản lý Quỹ từ thiện Fly To Sky

Quyên góp Liên hệ