Thứ bảy, 24/09/2022

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh kiện toàn nhân sự chủ chốt quản lý

Ngày 24/9/2022, Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky đã ban hành quyết định số 102-QĐ/BCN-22/FTS về việc chuẩn y danh sách nhân sự quản lý chủ chốt Nhóm từ thiện Fly To Sky Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó chuẩn y đối với 13 anh, chị. Trong đó anh Lê Văn Phúc - Tổng Chủ nhiệm Nhóm, Ủy viên kiêm Thư ký Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam tiếp tục kiêm nhiệm giữ chức vụ Chủ nhiệm Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Văn Quang | FTSHCM Media

Quyên góp Liên hệ