Thứ năm, 07/07/2022

Ống hút tre Green Future Việt Nam

Ống hút tre là một giải pháp thân thiện thay thế cho ống hút nhựa và hoàn toàn an toàn với sức khỏe. Sản xuất từ 100% ống tre tự nhiên, có thể tái sử dụng và có thể phân hủy trong tự nhiên. Ống hút tre GF Việt Nam là một trong những sản phẩm quy đổi trong chương trình Đổi sách lấy cây năm 2022.

Những cái ống hút tre GF Việt Nam do Công ty CP Green Future Việt Nam sản xuất và tài trợ Chương trình - Green Future Việt Nam là đơn vị tài trợ chính sản phẩm ống hút tre trong chương trình "Đổi sách lấy cây" năm 2022 do Nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức.

Công ty Cổ phần Green Future Việt Nam được thành lập từ năm 2017 là công ty chuyên sản xuất những sản phẩm thân thiện môi trường (ống hút tre, bút tre, cốc tre,...); tư vấn, xây dựng công trình, cung cấp vật liệu xây dựng hoàn toàn tự nhiên. 

 

Các tin khác:

Quyên góp Liên hệ