Đã góp được: 100.000.000đ / 120.000.000đ

Thứ sáu, 21/07/2023

Thông tin Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2023 – Chủ đề “Tình nguyện vì đồng bào dân tộc thiểu số” tại xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Thực hiện Chương trình Công tác tổ chức, quản lý các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng bền vững của Nhóm từ thiện Fly To Sky năm 2023; Triển khai kế hoạch số 14-KH/BCN-23/FTS, ngày 26/6/2023 của Ban Chủ nhiệm Nhóm về việc tổ chức Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2023; Căn cứ kế hoạch số 10-KH/BCN-23/FTS, ngày 21/4/2023 của Ban Chủ nhiệm Nhóm về việc tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023;

Nhằm cụ thể hóa phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), kỷ niệm 05 năm thành lập Nhóm từ thiện Fly To Sky (02/9/2018 – 02/9/2023) và 03 năm thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (02/9/2020 – 02/9/2023); Được sự chỉ đạo của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), Nhóm từ thiện Fly To Sky xây dựng Kế hoạch tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2023 – Chủ đề “Tình nguyện vì đồng bào dân tộc thiểu số” tại xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:

1. Mục đích

  • Triển khai các hoạt động tình nguyện nhằm cụ thể hóa mục tiêu các hoạt động trong hệ sinh thái vì cộng đồng của Nhóm từ thiện Fly To Sky; Đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng các hoạt động thiết thực, sáng tạo, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên tham gia.
  • Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên và các tầng lớp trong xã hội trong việc chung tay đồng hành, chăm lo cuộc sống của cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu số tại các địa bàn đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu vùng xa.
  • Thiết thực chào mừng kỷ niệm 05 năm thành lập Nhóm từ thiện Fly To Sky (02/9/2018 – 02/9/2023) và 03 năm thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (02/9/2020 – 02/9/2023); kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023); Tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp Nhóm, thành viên, tình nguyện viên, Thành viên, tình nguyện viên và thanh niên cả nước chào mừng 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023).
  • Thông qua Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” lan toả sâu rộng trong thế hệ trẻ tình yêu quê hương đất nước gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, tham gia góp phần đồng hành phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc, gắn bó, chia sẻ trong đồng bào các dân tộc Việt Nam.
  • Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là hành động cụ thể, thiết thực của thành viên, tình nguyện viên, thanh niên góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ Kế hoạch số 406/KH-TWĐTN-ĐKTHTN ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022 – 2025.

2. Tên hành trình: Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2023.

3. Chủ đề: Tình nguyện vì đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Đơn vị tổ chức: Nhóm từ thiện Fly To Sky (Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia – Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).

5. Đơn vị chỉ đạo: Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên.

6. Đơn vị phối hợp: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai).

7. Thời gian thực hiện: 02 ngày, từ ngày 24/7/2023 đến ngày 25/7/2023.

8. Địa điểm: xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai[1].

9. Đối tượng thụ hưởng: Người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, trong đó tập trung cho người dân, thanh thiếu nhi là đồng bào dân tộc thiểu số.

10. Nội dung:

  • Tổ chức Hành trình “Tôn vinh và phát huy giá trị, di sản văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số”, tìm hiểu bản sắc, giao lưu văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.
  • Tổ chức Hành trình “4 Cùng - Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng trò chuyện với đồng bào dân tộc thiểu số" trải nghiệm sinh hoạt theo hình thức cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng trò chuyện để tìm hiểu cuộc sống hàng ngày của đồng bào dân tộc thiểu số.
  • Tổ chức Ngày hội “Tình nguyện vì đồng bào dân tộc thiểu số”, trong đó: thực hiện 02 công trình Thư viện Bồ câu trắng; thực hiện 05 gian hàng 0 đồng cho 200 em học sinh tại Trường TH xã Hà Tây; tổ chức 03 gian hàng trò chơi, 01 gian hàng trưng bày, giới thiệu, tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã; Trao tặng 10 suất quà, 30 balo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
  • Dâng hương tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh cho đất nước, hướng đến kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh – liệt sĩ (27/7) tại Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ huyện Chư Păh.

11. Kinh phí: dự kiến khoảng 100,000,000đ (Một trăm triệu đồng) do Nhóm từ thiện Fly To Sky vận động xã hội hóa.


[1] Xã vùng III đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Quyên góp Liên hệ