Đã góp được: 51.000.000đ / 51.000.000đ

Thứ bảy, 16/07/2022

Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi tại huyện Kong Chro

1. Tên chương trình: Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

2. Đơn vị tổ chức: Nhóm từ thiện Fly To Sky.

3. Đơn vị bảo trợ, chỉ đạo: Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).

4. Đơn vị đồng hành: Dự án “Quà Chia sẻ”, Chương trình Triệu túi an sinh, Dự án Tủ sách Bồ câu trắng, Chương trình Đổi sách lấy cây năm 2022.

5. Đơn vị phối hợp: Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai).

6. Thời gian: Ngày 14-15 tháng 7 năm 2022.

7. Địa điểm: Xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

8. Nội dung:

- Tổ chức Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

+ Trao tặng 215 bộ sách giáo khoa, 350 cuốn sách tham khảo các cấp cho các trường học khó khăn trên địa bàn và trao tặng 50 suất quà (bao gồm balo học sinh, bình đựng nước, tập học sinh, đồ dùng học tập, khẩu trang vải kháng khuẩn) cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

+ Tổ chức trang trí lại Thư viện thân thiện và trao tặng văn phòng phẩm, 400 cuốn sách, truyện các loại cho các em thiếu nhi tại trường tiểu học.

+ Trao tặng 50 Túi quà an sinh cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, khó khăn, đặc biệt khó khăn.

- Tham gia Hành trình “04 cùng – Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng trò chuyện với đồng bào dân tộc thiểu số”.

- Chạy bộ/đi bộ hưởng ứng Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”.

Đây là hoạt động trọng tâm trong hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2022 với chủ đề "Hành trình thanh niên đến với đồng bào dân tộc thiểu số"của Nhóm từ thiện Fly To Sky, nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên và các tầng lớp trong xã hội trong việc chung tay đồng hành, chăm lo cuộc sống của cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu số tại các địa bàn đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu vùng xa, thông qua đó cụ thể hóa mục tiêu của Dự án “Quà chia sẻ”, góp phần triển khai thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và thiết thực chào mừng kỷ niệm 04 năm thành lập Nhóm từ thiện Fly To Sky (02/9/2018 – 02/9/2022) và 02 năm thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (02/9/2020 – 02/9/2022).

Quyên góp Liên hệ