Đã góp được: 20.000.000đ / 150.000.000đ

Thứ sáu, 18/11/2022

Danh mục các hoạt động vì cộng đồng cần vận động nguồn lực Giai đoạn tháng 11 năm 2022 đến tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

Công bố danh mục các hoạt động vì cộng đồng cần vận động nguồn lực Giai đoạn tháng 11/2022 - tháng 01/2023

Triển khai kế hoạch số 19-KH/BCN-22/FTS, ngày 29/9/2022 của Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky về việc tổ chức Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023;

Thực hiện Bộ chỉ tiêu về tổ chức, quản lý các hoạt đông tình nguyện vì cộng đồng bền vững của Nhóm từ thiện Fly To Sky năm 2022;

Ban Chủ nhiệm Chi nhánh Nhóm từ thiện Fly To Sky công bố danh mục các hoạt động vì cộng đồng cần vận động nguồn lực Giai đoạn tháng 11/2022 - tháng 01/2023  (Có danh mục chi tiết đính kèm).

Kính mời quý tổ chức, quỹ, công ty, doanh nghiệp, tập đoàn, các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện, cộng đồng, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm quan tâm, đồng hành.

Trân trọng thông báo./.

Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm

Quyên góp Liên hệ