Thứ bảy, 20/03/2021

UBND Huyện Ia Pa gửi Thư cảm ơn đến Nhóm Từ thiện Fly To Sky trong việc ủng hộ, đóng góp trong công tác phòng chống dịch Covid-19

UBND Huyện Ia Pa gửi Thư cảm ơn đến Nhóm Từ thiện Fly To Sky trong việc ủng hộ, đóng góp trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Quyên góp Liên hệ