Chủ nhật, 07/03/2021

UBND Huyện Đức Cơ gửi Thư cảm ơn đến Nhóm Từ thiện Fly To Sky trong việc ủng hộ, đóng góp trong công tác phòng chống dịch Covid-19

UBND Huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai gửi Thư cảm ơn đến Nhóm Từ thiện Fly To Sky trong việc ủng hộ, đóng góp trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Quyên góp Liên hệ