Thứ sáu, 17/04/2020

Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố Pleiku gửi Thư cảm ơn trong việc đóng góp phòng chống dịch Covid-19

Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố Pleiku gửi Thư cảm ơn trong việc đóng góp phòng chống dịch Covid-19

Quyên góp Liên hệ