Thứ ba, 14/02/2023

Triển khai Dự án Food Drive Vietnam lần thứ 02 tại TP. HCM

Tối ngày 12-13/02, Nhóm từ thiện Fly To Sky Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 240 chai sữa uống lên men cho người vô gia cư tại thành phố Hồ Chí Minh.

Quyên góp Liên hệ