Thứ hai, 31/05/2021

Thư cảm ơn từ Uỷ Ban MTTQ Tỉnh Bắc giang trong việc tham gia ủng hộ công tác phòng chống Covid-19

Thư cảm ơn từ Uỷ Ban MTTQ Tỉnh Bắc giang trong việc tham gia ủng hộ công tác phòng chống Covid-19

Quyên góp Liên hệ